Welke keuzes heb je zelf?

Je pensioen meenemen

Verander je van baan en ga je daardoor naar een andere pensioenregeling? De hoogte van je opgebouwd pensioen per jaar bepaalt wat er met je pensioen gebeurt.

Je kunt opgebouwd pensioen hoger dan € 497,27 meenemen naar je nieuwe pensioenfonds
Pensioen meenemen heet waardeoverdracht. Als je opgebouwd pensioen in 2020 hoger is dan € 497,27 per jaar, dan beslist je zelf of je je pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als je nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wil je al je pensioen bij één pensioenfonds hebben. 

Let op: voor je opgebouwd pensioen van € 497,27 of lager gelden nieuwe regels. Je leest deze regels onderaan deze informatie over waardeoverdracht.

Bedenk goed of waardeoverdracht voor jou verstandig is
Waardeoverdracht is makkelijk. Zo houd je je pensioen bij elkaar. Maar het kan ook nadelen hebben. Kijk daarom eerst goed naar de financiële situatie van je oude en nieuwe pensioenfonds. En wat je krijgt in de oude en nieuwe situatie. Biedt je nieuwe werkgever een beter pensioen voor je nabestaanden? Of is de kans op verlagingen bij je nieuwe pensioenfonds de komende jaren kleiner? Dan kan waardeoverdracht gunstig zijn. Andersom kan natuurlijk ook.

Deze informatie helpt je bij je keuze

 • Het Pensioen 1-2-3 van je oude en nieuwe pensioenfonds
  Je ziet wat je wel en niet krijgt bij elk fonds. En of je pensioen de komende jaren kan stijgen. Je leest nu het Pensioen 1-2-3 van ons fonds. Kijk voor het Pensioen 1-2-3 van je andere pensioenfonds op de website van dat fonds.
 • De pensioenvergelijker
 • Met de pensioenvergelijker kun je de belangrijkste onderdelen van je regelingen vergelijken. Zo zie je direct wat de verschillen zijn. Je leest meer bij Welke keuzes heb je zelf? in dit Pensioen 1-2-3. Je vindt de pensioenvergelijker in laag 3.
 • Weet je niet zeker wat verstandig is? Overleg dan met je financieel adviseur. 


Als het financieel niet goed gaat, kan waardeoverdracht niet direct
De financiële situatie van je oude en nieuwe pensioenfonds moet wel goed zijn. De beleidsdekkingsgraad moet minstens 100% zijn. Dit is wettelijk geregeld. Zo voorkomt de overheid dat je risico loopt. 

Is dit niet zo? Dan kun je je waardeoverdracht wel aanvragen. Maar je pensioen blijft bij je oude fonds tot de financiële situatie van beide fondsen weer goed is. Daarna krijg je een opgave. Je beslist dan pas of je je pensioen echt meeneemt. 

De dekkingsgraad is de verhouding tussen: 

 • het geld dat een fonds in kas heeft, en
  Is de dekkingsgraad 100%? Dan zijn die 2 gelijk. Er is dan precies genoeg geld voor alle pensioenen. 
 • het geld dat het fonds nu en in de toekomst aan pensioenen moet betalen. 

Elk fonds meet de dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Daarvan nemen we het gemiddelde. Dit heet de beleidsdekkingsgraad. We meten die elke maand. Je leest meer over onze financiële situatie op reiswerk-pensioenen.nl. Kijk bij Het pensioenfonds en Financiële situatie.

Je wilt je pensioen meenemen
Waardeoverdracht regelt je altijd bij je nieuwe pensioenfonds. Je leest bij Wat moet ik doen bij… waardeoverdracht hoe je een waardeoverdracht aanvraagt.

Je wilt je pensioen niet meenemen
Dan blijft je pensioen bij je oude pensioenfonds staan. Wil je hulp bij het maken van je keuze? je financieel adviseur helpt je graag.

Als je later een andere baan krijgt
Krijg je later een andere baan? En een andere pensioenregeling? Dan ga je pensioen opbouwen in die pensioenregeling. Ook dan kun je ervoor kiezen je opgebouwde pensioen mee te nemen. Je vraagt dit aan bij je nieuwe pensioenfonds.

Als je een baan krijgt in het buitenland
Krijg je een nieuwe baan in het buitenland? Dan kun je je pensioen soms ook meenemen. Dit hangt af van de regels in dat land en de pensioenregeling van je nieuwe werkgever. Wil je meer weten? Bel ons dan op 088 919 38 40.

Je hebt een klein pensioen bij Reiswerk Pensioenen
Is je pensioen in 2020 lager dan € 497,27 per jaar, dan gelden er andere regels. 

Je opgebouwd pensioen is minder dan € 497,27 per jaar en hoger dan € 2,- per jaar
Reiswerk Pensioenen zorgt er automatisch voor dat je kleine pensioen meegaat naar je nieuwe pensioenuitvoerder als je na 1 januari 2018 uit dienst bent gegaan. Ons fonds checkt daarom elk jaar bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of je pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heb je geen nieuwe pensioenuitvoerder, dan blijft je pensioen bij Reiswerk Pensioenen.

Heb je een klein pensioen opgebouwd voor 1 januari 2018? Dan kijken wij in 2020 of automatische waardeoverdracht mogelijk is.

Je minipensioen van € 2 per jaar of lager vervalt automatisch
Stopte je pensioenopbouw en is je opgebouwd pensioen €2,- of lager per jaar, dan krijg je dat pensioen niet. De administratiekosten voor de hele kleine pensioenen zijn in verhouding erg hoog. Daarom mogen pensioenfondsen deze minipensioenen laten vervallen vanaf 1 januari 2019. De pensioenen die vervallen, komen in de gezamenlijke pot van het pensioenfonds. Zo komt het ten goede aan de overige deelnemers in de pensioenregeling.

Je pensioen vergelijken

Heb je meerdere pensioenpotjes? Omdat je al eens van baan veranderde? Dan kunnen de afspraken over je pensioen anders zijn. Elk pensioenfonds heeft namelijk zijn eigen pensioenregeling. 

Het is belangrijk dat je weet wat de verschillen zijn tussen je oude en nieuwe pensioenregeling. Bijvoorbeeld als je solliciteert bij een werkgever met een andere pensioenregeling. Of als je je oude pensioen wilt meenemen als je een nieuwe baan hebt. 

Met de pensioenvergelijker in laag 3 kun je de belangrijkste onderdelen van je regelingen vergelijken. Je ziet direct wat de verschillen zijn.

Ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen

Heb je geen of weinig pensioen voor je partner bij ons staan? Dan kun je een deel van je ouderdomspensioen ruilen voor pensioen voor je partner.

Dit zijn de afspraken

 • De bedragen op je Uniform Pensioenoverzicht veranderen. Je eigen pensioen wordt lager. Het pensioen voor je partner wordt hoger.
 • Je ouderdomspensioen mag na de ruil niet minder dan de afkoopgrens zijn. In 2019 is de afkoopgrens € 450,-.
 • Het pensioen voor je partner mag niet hoger worden dan 70% van je bruto salaris.
 • Je kiest dit in 1 van deze situaties:
 1. Je deelneming in onze pensioenregeling stopt.
 2. Je bent pas getrouwd of geregistreerd partner.
 3. Je gaat met pensioen.

Het pensioen voor je kinderen verandert niet
Ruil je ouderdomspensioen voor extra pensioen voor je partner? Dan heeft dit geen gevolgen voor het pensioen voor je kinderen als je overlijdt. Het wezenpensioen is 20% van het partnerpensioen. Maar we gaan uit van de waarde vóórdat je pensioen ruilde. Je kinderen krijgen dit pensioen tot hun 18e jaar. Studeren zij? Dan is dit tot hun 27e.

Je kunt je keuze maar 1 keer doorgeven
Kies je voor ruil van je pensioen als je met pensioen gaat? Of kies je om dit niet te doen? Dan is dit definitief. Je kunt je keuze daarna niet meer veranderen.

Meer weten?

 • Je leest meer op reiswerk-pensioenen.nl en in ons pensioenreglement in laag 3.
 • Je pensioenbedragen staan op het Uniform Pensioenoverzicht dat je elk jaar van ons krijgt.
 • Wil je weten hoeveel pensioen je partner krijgt als je pensioen ruilt? Je rekent het zelf makkelijk uit met onze pensioenplanner.

Partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen

Je bouwt bij ons ouderdomspensioen voor jezelf op, maar ook partnerpensioen. Je partner krijgt dit pensioen als je overlijdt. Misschien wil je geen partnerpensioen. Bijvoorbeeld omdat je geen partner hebt. Of je partner heeft zelf een goed inkomen. Je kunt je partnerpensioen dan ruilen voor ouderdomspensioen voor jezelf. Of dit voor een deel doen.

Dit zijn de afspraken

 • Ruil je al je partnerpensioen om? Dan krijgt je partner géén pensioen als je overlijdt.
 • Ruil je een deel van je partnerpensioen om? Dan krijgt je partner minder pensioen als je overlijdt. Je krijgt zelf méér pensioen.
 • De bedragen op je Uniform Pensioenoverzicht veranderen dus.
 • Je kiest dit als je met pensioen gaat.
 • Heb je een partner? Dan moet hij of zij het eens zijn met je keuze.
 • Heb je een ex-partner die recht heeft op bijzonder partnerpensioen? Dan kun je dat deel van het partnerpensioen niet ruilen.
 • Je mag je partnerpensioen niet ruilen als je ouderdomspensioen gelijk is aan de afkoopgrens. Dat mag ook niet als dit lager is. In 2019 is de afkoopgrens € 450,-.

Het pensioen voor je kinderen verandert niet
Ruil je partnerpensioen voor extra pensioen voor jezelf? Dan heeft dit geen gevolgen voor het pensioen voor je kinderen als je overlijdt. Het wezenpensioen is 20% van het partnerpensioen. Maar we gaan uit van de waarde vóórdat je pensioen ruilde. Je kinderen krijgen dit pensioen tot hun 18e jaar. Studeren zij? Dan is dit tot hun 27e.

Je kunt je keuze maar 1 keer doorgeven
Kies je voor ruil van je pensioen? Of kies je dan om dit niet te doen? Dan is dit definitief. Je kunt je keuze daarna niet meer veranderen.

Meer weten?

 • Je leest meer op reiswerk-pensioenen.nl en in ons pensioenreglement in laag 3.
 • Je pensioenbedragen staan op het Uniform Pensioenoverzicht dat je elk jaar van ons krijgt.
 • Wil je weten hoeveel extra pensioen je krijgt als je pensioen ruilt? Je rekent het zelf makkelijk uit met onze pensioenplanner.

Eerder of later met pensioen gaan

Je pensioen gaat bij ons standaard in op je 67e. Maar je kunt ook op een ander moment met pensioen gaan. Bijvoorbeeld als je AOW ingaat.

Je gaat eerder met pensioen
Misschien wil je eerder stoppen met werken. Je pensioen gaat dan ook eerder in. Je kunt bij ons met pensioen gaan vanaf 5 jaar vóórdat je AOW krijgt. Of dit voor een deel doen. Je krijgt dan wel minder pensioen. Wij moeten je pensioen namelijk langer uitbetalen. Je bouwt ook minder lang pensioen op.

Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. Waarschijnlijk krijg je ook niet direct AOW. Dit is pensioen van de overheid. Je leest je AOW-leeftijd op svb.nl.

Je gaat later met pensioen
Je kunt ook langer doorwerken. Of dit voor een deel doen. Je pensioen gaat dan later in. Je kunt bij ons tot 5 jaar na de start van je AOW met pensioen gaan. Je krijgt dan méér pensioen per maand. Wij hoeven je pensioen namelijk minder lang uit te betalen. Je bouwt ook langer pensioen op. Maar maximaal tot je 67e. Je stopt wel op je 67e met de opbouw van pensioen.

Voor een deel met pensioen gaan kan ook
Je kunt bij ons ook voor een deel eerder of later met pensioen gaan. Je blijft voor het andere deel dan werken. Kijk bij Welke keuzes heb je zelf? in dit Pensioen 1-2-3.

Je regelt het zo

 • Bespreek je wensen eerst met je werkgever. Je maakt samen afspraken over wat je wilt.
 • Wil je eerder met pensioen? Vraag dit dan 6 maanden daarvoor bij ons aan.
 • Wil je later met pensioen? Dan hoef je niets te doen. Je krijgt 6 maanden voor je 67e bericht van ons. Je leest dan ook hoe je je pensioen aanvraagt en je keuzes aan ons doorgeeft.

Je vindt alle afspraken in ons pensioenreglement in laag 3. Wil je weten hoeveel pensioen je krijgt als je eerder of later met pensioen gaat? Je rekent het zelf makkelijk uit met onze pensioenplanner.

Voor een deel met pensioen gaan

Je pensioen gaat bij ons standaard in op je 67e. Wil je niet direct helemaal stoppen met werken? En liever eerst voor een deel met pensioen gaan? Dat kan. Je laat je pensioen bij ons dus in stappen ingaan. Je kiest zelf hoeveel pensioen je opneemt. Dit heet deeltijd pensioen.

Ga je voor een deel met pensioen? Dan is je pensioen straks hoger dan als je direct helemaal met pensioen gaat.

Dit zijn de afspraken

 • Je kunt vanaf 5 jaar voor je AOW-datum starten met je pensioen.
 • Je gaat uiterlijk 5 jaar na de start van je AOW helemaal met pensioen.
 • Je mag je pensioen in stappen opnemen. Bij elke stap gaat je pensioen omhoog.
 • Elke periode duurt minstens 1 maand.
 • Laat je je pensioen voor een deel ingaan? Dan kun je voor een deel óf helemaal blijven werken. Hoeveel je blijft werken, staat dus los van hoeveel pensioen je opneemt.
 • Je vraagt dit aan 6 maanden voordat je met pensioen wilt gaan.


Je regelt het zo

 • Bespreek je wensen eerst met je werkgever. Je maakt samen afspraken over wat je wilt.
 • Wil je op je 67e deels met pensioen gaan? Dan hoef je niets te doen. Je krijgt 6 maanden voor je 67e bericht van ons. Je leest dan ook hoe je je pensioen aanvraagt en je keuzes aan ons doorgeeft.
 • Wil je vóór je 67e deels met pensioen gaan? Laat dit dan uiterlijk 6 maanden daarvoor aan ons weten.

Je vindt alle afspraken in ons pensioenreglement in laag 3. Wil je weten hoeveel pensioen je krijgt als je voor een deel met pensioen gaat? Je rekent het zelf makkelijk uit met onze pensioenplanner.

Eerst een hoger óf lager pensioen krijgen

Als je met pensioen gaat, krijg je maandelijks een vast bedrag aan pensioen zolang je leeft. Maar misschien wil je eerst liever een hoger ouderdomspensioen. Bijvoorbeeld omdat je nog geen AOW krijgt. Je krijgt dan daarna een lager ouderdomspensioen zolang je leeft. Je kunt óók kiezen voor een lager ouderdomspensioen in de 1e periode. Je krijgt daarna een hoger ouderdomspensioen zolang je leeft.

Dit zijn de afspraken

 • De 1e periode mag minimaal 1 maand tot maximaal 10 jaar duren.
 • Je lagere pensioen mag niet lager zijn dan 75% van je hogere pensioen.
 • Je pensioen in de 1e en 2e periode is anders dan de bedragen op je Uniform Pensioenoverzicht.

Je kunt je keuze maar 1 keer doorgeven
Kies je voor een hoog-laag of laag-hoog pensioen? Of juist niet? Dan is dit definitief. Je kunt je keuze daarna niet meer veranderen.

Wil je weten hoeveel pensioen je krijgt bij deze keuze? Bereken het zelf met onze pensioenplanner. Je leest álle regels in ons pensioenreglement in laag 3.

Meer weten over...

… je pensioen bij ons? Ga naar laag 3. Je vindt ook veel informatie en antwoorden op de website.
… je pensioenbedragen? Kijk bij Mijn pensioen. Of op mijnpensioenoverzicht.nl voor je totale pensioen.