Pensioen in het buitenland

Ben je gepensioneerd en woon je in het buitenland? Dan betalen we je pensioen ook in het buitenland uit. Je pensioenuitkering gaat in vanaf de eerste dag van de maand waarin je met pensioen gaat. Je krijgt deze uitkering zolang je leeft.

De betaling van je pensioen vindt plaats vanuit Nederland. Je kunt je pensioen dus niet 'meenemen' naar het buitenland.

Wat moet je doen?

Je bent verplicht om 1 keer per jaar vóór 1 juli een 'Bewijs van in leven zijn' (Attestatie de vita) bij ons aan te leveren. Als je dit niet doet, stopt je pensioenuitkering.

  • Vul het formulier 'Bewijs van in leven zijn' in.
  • Laat het formulier door een bevoegde instantie ondertekenen.
  • Stuur het formulier voorzien van een officiële stempel of een verklaring van echtheid naar het pensioenfonds.

Als alles in orde is, krijg je van ons een bevestiging.

Bewijs van in leven zijn