Afkoop

Ben je geen deelnemer meer van Reiswerk Pensioenen en heb je een klein pensioen bij ons? Dan bepalen de datum waarop je uit dienst ging en de hoogte van je opgebouwd pensioen wat er met je pensioen gebeurt.

Je ging vóór 1 januari 2018 uit dienst

Heb je een pensioen tussen de € 2,- en € 450,-? Dan kan je afkoop aanvragen. Wij doen je dan een aanbod. Als je met dat aanbod akkoord gaat, kopen wij je pensioen af. 

Kies je niet voor afkoop? Of heb je een opgebouwd pensioen tussen de € 450 en de wettelijke afkoopgrens (€ 497,27 in 2020)?
Dan dragen we je kleine pensioen misschien automatisch over als je pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder.

Let op: je minipensioen van € 2 per jaar of lager vervalt automatisch
Stopte je pensioenopbouw voor 1 januari 2018 en was je opgebouwd pensioen € 2,- of lager per jaar, dan is dat minipensioen vervallen.

Je ging ná 1 januari 2018 uit dienst

Heb je een pensioen tussen de € 2,- en de wettelijke afkoopgrens (€ 497,27 in 2020)? In de Pensioenwet staat dat het pensioenfonds je kleine pensioen automatisch mag overdragen naar een nieuwe pensioenregeling zodra je die heeft. Reiswerk Pensioenen checkt daarom jaarlijks bij mijnpensioenoverzicht.nl of je pensioen opbouwt in een nieuwe pensioenregeling.

Als je na 1 januari 2018 uit dienst ging, kies je niet zelf voor afkoop van uw pensioen
Het pensioenfonds mag je kleine pensioen pas afkopen als je vijf jaar geen deelnemer meer bent aan de pensioenregeling, maar niet eerder dan 1 januari 2024. Het pensioenfonds is niet verplicht mee te werken aan afkoop. Wel of geen afkoop is een keuze van het pensioenfonds. Als het fonds je een afkoopaanbod doet, kies je wel zelf of je ermee akkoord gaat. 

Let op: je minipensioen van € 2 per jaar of lager vervalt automatisch
Stopte je pensioenopbouw na 1 januari 2018 en is je opgebouwd pensioen € 2,- of lager per jaar, dan vervalt dat minipensioen. Dat is wettelijk zo bepaald.