Wijzigingen in de pensioenregeling 2016

We stuurden je een brief over de wijzigingen in de pensioenregeling per 1 januari 2016. Op deze website vind je de wijzigingen.

Wil je weten hoeveel ruimte voor later jij al hebt gespaard? Log dan in op ‘Mijn pensioen’.

Wat verandert er?

Premie
De premie voor 2016 is verhoogd naar 21,7%. De ene helft betaalt jouw werkgever, de andere helft betaal jij, als werknemer. Wil je weten hoe dit werkt? Bekijk dan ons rekenvoorbeeld.

Maximumbedrag
Het maximumbedrag waarover jij ruimte voor later opbouwt is € 47.400 per jaar, tenzij jouw werkgever een aanvullende regeling heeft. Dit bedrag is 1,5% hoger dan in 2015. Weten wat dit betekent voor jouw ruimte voor later? Bekijk dan ons rekenvoorbeeld.

Ingangsdatum ruimte voor later
Belangrijk om te weten is dat jouw pensioendatum niet hetzelfde is als jouw AOW-datum. Dit heeft te maken met hoe oud je nu bent en hoe lang je nog moet sparen voor jouw ruimte voor later. Weten wat jouw AOW-datum is? Bereken het zelf.

Je krijgt van ons de mogelijkheid om het geld dat je hebt gespaard voor jouw ruimte voor later ook na je 67e uitgekeerd te krijgen. Dat kan tot 5 jaar na de AOW-datum. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan later met pensioen gaan.

Ruimte voor later berekenen
Het bedrag waarmee Reiswerk Pensioenen de ruimte voor later berekent (de berekeningsgrondslag) is in een aantal gevallen gewijzigd. Bijvoorbeeld voor het pensioen tijdens verlof. Meer informatie vind je in dit rekenvoorbeeld.

Flexibiliseringsfactoren
De flexibiliseringsfactoren zijn veranderd. Dit is van belang wanneer je eerder of later dan jouw 67e wilt genieten van jouw ruimte voor later. De nieuwe factoren zijn opgenomen in de bijlage bij de pensioenregeling.

Afkoopfactoren
Ook de afkoopfactoren zijn veranderd. Dit is van belang als je jouw ruimte voor later wilt afkopen. Bijvoorbeeld als je voor een werkgever buiten de reisbranche gaat werken. Of als je eerder met pensioen gaat. Deze nieuwe factoren zijn opgenomen in de bijlage in het pensioenreglement.

Verschil AOW-datum en pensioendatum
Een deel van jouw ruimte voor later kan al worden gebruikt voor het 67e jaar. Vanaf 1 januari 2016 kan dit tot de maand waarop de AOW ingaat, in plaats van tot en met de maand waarop de AOW ingaat. Weten wat jouw AOW-datum is? Bereken het zelf.

Vermindering van jouw ruimte voor later
De mogelijkheid bestaat dat Reiswerk Pensioenen in de toekomst de ruimte voor later moet verminderen. Die vermindering wordt gespreid over meerdere jaren. Als je tijdens die jaren in een andere branche gaat werken, kan de vermindering niet worden gespreid. Dit betekent dat jouw ruimte voor later in een keer wordt verminderd. Dit geldt ook wanneer je graag eerder gebruik wilt maken van jouw ruimte voor later.

Wat niet verandert

Pensioenleeftijd 67 jaar
Per 1 januari 2015 is de pensioenleeftijd verhoogd naar 67 jaar. Dat geldt nog steeds.

Franchise
Het deel van het loon waarover geen ruimte voor later wordt opgebouwd (de franchise) is net als in 2015 € 15.935. Weten hoe dit werkt? Bekijk dan ons rekenvoorbeeld.

Hoeveel bouw je op?
Jaarlijks bouw je 1,8% van jouw contractsalaris (inclusief vakantiegeld), min de franchise, op voor later.

Langdurig ziek
Het kan gebeuren dat je langdurig ziek wordt. Als jouw werkgever dit meldt bij Reiswerk Pensioenen, kun je ook in jouw tweede ziektejaar over zijn volledige pensioensalaris (contractsalaris minus de franchise) ruimte voor later blijven opbouwen. Lees meer bij Ziek en arbeidsongeschikt.

Meer weten?

Wil je meer weten? Kijk dan in Mijn Pensioen. Daar krijg je inzicht in jouw situatie. Heb je dan nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Downloads