Werkgevers: Tijdige pensioenaangifte doen we samen

Als werkgever doe je periodiek pensioenaangifte. Daarbij lever je de loon- en dienstverbandgegevens van de werknemers aan. Hiervoor geldt een aanlevertermijn. Het overgrote deel van de werkgevers doet de pensioenaangifte op tijd. Het gaat dus meestal goed. Toch proberen we om het nog beter te doen, in het belang van onze deelnemers. Daarom sturen we strakker op tijdige aanlevering.

Op tijd aanleveren is van groot belang voor jou en je werknemers

Niet alleen omdat de facturatie dan up-to-date is (dus zijn er minder correcties nodig) en we dat met elkaar hebben afgesproken in de uitvoeringsreglement. Maar belangrijker nog omdat:

  • de werknemers verzekerd zijn van een juist pensioen;
  • wij binnen de geldende wettelijke termijn start- en stopbrieven kunnen versturen naar je werknemers en eventuele waardeoverdrachten kunnen afhandelen;
  • de meest actuele informatie snel beschikbaar is voor je werknemers in het Nationaal Pensioenregister en de pensioenplanner op onze website.

De aanlevertermijn zelf verandert niet

Dat is goed om nog even te benadrukken. Dus de aangifte over september moet 1 november bij ons binnen zijn.

Wij gaan je eerder en vaker attent maken op tijdige aanlevering

Natuurlijk begrijpen wij dat je een eigen planning hebt voor de loonaangifte en de pensioenaangifte. Toch vragen wij werkgevers te bekijken of de pensioenaangifte zo vroeg mogelijk in te plannen is. Hoe eerder je met de aangifte begint, hoe beter. Om daarbij te helpen sturen wij je geheugensteuntjes en – als dat nodig is – rappels. Dat doen we op de volgende momenten (zie ook het schema onderaan):

1e van de maand
Op de 1e van de maand krijg je een e-mail om liefst vóór de 15e pensioenaangifte te doen over het zojuist geëindigde tijdvak. Bijvoorbeeld: op 1 november krijg je de oproep om vóór 15 november aangifte te doen over oktober. 

10e van de maand
Heb je nog geen aangifte gedaan op de 10e van de maand? Dan krijg je een herhaalverzoek per e-mail. Bijvoorbeeld: op 10 november krijg je het herhaalverzoek om aangifte te doen over oktober. 

Eind van de maand
Heb je tegen de laatste week van de maand nog geen aangifte gedaan? Dan bellen wij om te vragen hoe dat komt. En bekijken we of we je kunnen helpen. Bijvoorbeeld: wij bellen je op 26 november over de aangifte over oktober. Dit is een extra en persoonlijk contactmoment om je te begeleiden naar een snelle aangifte.

1e dag ná de aanlevertermijn
Is de maand waarin je aangifte moet doen voorbij en heb je nog geen aangifte gedaan? Dan krijg je een rappelbrief per post.  Je bent dan te laat met de aangifte. Zowel voor jou en de werknemers als voor ons fonds is een tijdige en juiste pensioenaangifte van groot belang.

Te late aanlevering heeft gevolgen

Ontvangen wij na dit rappel nog steeds geen aangifte en heb je ook over andere tijdvakken geen pensioenaangifte gedaan? Dan kunnen wij  aanvullende maatregelen nemen zoals een boete of het aanspannen van een kort geding. Natuurlijk willen we het niet zover laten komen. Daarom herinneren we je vroegtijdig. En helpen we je zo goed mogelijk bij eventuele problemen.

Neem gerust contact op als je nog vragen hebt

Je bereikt ons maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 op 088 919 38 41. Of stuur een e-mail naar info@reiswerk.nl. Wij helpen je graag!
 
Samen zorgen we voor een up-to-date pensioen voor je werknemers!