Zo belegt jouw pensioenfonds

Bouw je pensioen op bij Reiswerk Pensioenen? Dan betalen jij en je werkgever samen maandelijks pensioenpremie. Dit geld wordt op verschillende manieren belegd. Maar waarom eigenlijk? Hoe? In welke landen? En waarom juist daar? Hans Braker, bestuurslid én voorzitter van de beleggingsadviescommissie, vertelt.

Een zo hoog mogelijk pensioen

Hans: “Reiswerk Pensioenen heeft een heel duidelijk doel voor ogen. Door jouw pensioenpremie te beleggen, proberen we met een passend risico zoveel mogelijk winst te maken, zodat jij straks genoeg ruimte hebt om van te leven. Nou kunnen we jouw pensioenpremie gewoon op een bankrekening zetten, maar door de lage rentestand levert dat nauwelijks iets op. Daarom kiezen we ervoor om jouw pensioenpremie te beleggen, zodat we met de verwachte winst de pot kunnen vergroten en jij meer ruimte voor later krijgt.”

De juiste beleggingsmix

“In 2013 liet Reiswerk Pensioenen een studie uitvoeren. Hierbij werd gekeken op welke manier we jouw pensioenpremie het best kunnen beleggen, zonder onnodige risico’s te nemen. Naar aanleiding van dit onderzoek hebben we gekozen voor een mix waarbij we 70% van ons vermogen in obligaties beleggen en 30% in aandelen.”

Obligaties en aandelen

“We beleggen dus 70% van ons vermogen in obligaties. Aan de ene kant zijn dat staatsobligaties, waarbij we tegen een bepaalde rente geld uitlenen aan landen. Hierbij kiezen we voor stabiele landen, zodat we een grote zekerheid hebben dat we ons uitgeleende geld terugkrijgen. Denk bijvoorbeeld aan landen als Duitsland, Frankrijk en Nederland. Daarnaast beleggen we in zogeheten niet-staatsobligaties, waarbij we tegen een bepaalde rente geld lenen aan bedrijven die kapitaal nodig hebben. In ons geval zit bijna 60% van deze bedrijven in de Verenigde Staten. Wat betreft onze aandelen, dus 30%, zitten we voor een groot deel ook in de Verenigde Staten, omdat de markt daar heel groot is en we de risico’s kunnen spreiden.”

Omgaan met risico's

“Het is belangrijk dat je weet dat we nooit met jouw pensioenpremie, en dus jouw ruimte voor later, zullen gokken. We kiezen ervoor om het totale vermogen van zo’n 340 miljoen euro te beleggen, omdat we verwachten dat we hierdoor een hogere winst halen dan wanneer we het geld op een spaarrekening zouden zetten.”

Bijzondere situatie

"Reiswerk Pensioenen zit in een bijzondere situatie. We zijn een jong fonds. De gemiddelde leeftijd van onze deelnemers ligt onder de 40 jaar en het pensioenfonds telt maar een paar honderd gepensioneerden. Door deze lage gemiddelde leeftijd zouden we wat meer beleggingsrisico kunnen nemen. Waarom? Omdat je als deelnemer van onder de 40 jaar nog ruim 30 jaar de tijd hebt om eventuele negatieve resultaten weer goed te maken. Maar omdat we onze gepensioneerden niet willen confronteren met een plotselinge daling in hun pensioen, kiezen we ervoor om voorzichtig te beleggen. Ik kan me voorstellen dat we in de toekomst voor jou persoonlijk gaan kijken wat het best specifiek bij jouw leeftijd past. Mocht dit inderdaad gebeuren, dan houden we je hierover op de hoogte.”