Z-score en performancetoets

De beleggingsprestaties van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen moeten in Nederland jaarlijks worden getoetst. Daarvoor is een gestandaardiseerde norm - de z-score - ontwikkeld. Reiswerk Pensioenen heeft over 2015 een Z-score van 0,23 behaald.

De z-score is een maatstaf voor hoe het werkelijke beleggingsrendement van het fonds zich heeft ontwikkeld in vergelijking met het rendement van de gehanteerde benchmark (= normportefeuille). Deze normportefeuille is een weergave van het beleggingsbeleid van het pensioenfonds. Als de z-score positief is, heeft het fonds een hoger resultaat behaald dan het resultaat van de gekozen normportefeuille.

Performancetoets

De performancetoets is een gemiddelde van de z-score over 5 jaar. Deze moet minimaal -1,28 zijn. Op basis van de Z-scores van de afgelopen vijf jaar (2011 t/m 2015) komt de performancetoets voor 2015 uit op 0,37 positief. Daarmee blijft de performancetoets ruimschoots boven het vereiste minimum.

Bij een performancetoets onder het minimum (-1,28) heeft een werkgever de mogelijkheid om vrijstelling van de verplichte deelneming te verkrijgen. Met de publicatie van de z-score en de performancetoets bevordert het pensioenfonds de transparantie over het gevoerde beleid. De z-scores worden gecontroleerd door de accountant.