Z-score 2014 en performancetoets

29-6-2015

De beleggingsprestaties van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen moeten in Nederland jaarlijks worden getoetst. Daarvoor is een gestandaardiseerde norm - de z-score - ontwikkeld. Pensioenfonds Reiswerk heeft over 2014 een Z-score van 0,48 behaald.

De z-score is een maatstaf voor hoe het werkelijke beleggingsrendement van het fonds zich heeft ontwikkeld in vergelijking met het rendement van de gehanteerde benchmark (= normportefeuille). Deze normportefeuille is een weergave van het beleggingsbeleid van het pensioenfonds. Als de z-score positief is, heeft het fonds een hoger resultaat behaald dan het resultaat van de gekozen normportefeuille.

Performancetoets

De performancetoets is een gemiddelde van de z-score over 5 jaar. Op basis van de Z-scores van de afgelopen vijf jaar (2010 t/m 2014) komt de performancetoets voor 2014 uit op 1,47 positief. De gecorrigeerde performancetoets blijft daarmee ruimschoots boven het vereiste minimum van 0.

Voor het bepalen van de score performancetoets worden de z-scores over een periode van 5 jaar opgeteld en gedeeld door de wortel van vijf. De performancetoets dient hoger uit te komen dan 0.00 Bij een negatieve uitkomst heeft een werkgever de mogelijkheid om vrijstelling van de verplichte deelneming te verkrijgen. Met de publicatie van de z-score en de performancetoets bevordert het pensioenfonds de transparantie over het gevoerde beleid. De z-scores worden gecontroleerd door de accountant.