Wie krijgt invloed op jouw ruimte voor later?

Wie krijgt een vrije stoel in het Verantwoordingsorgaan (VO) van Reiswerk Pensioenen? Vanuit dit orgaan praten en oordelen werknemers en gepensioneerden namens alle 9.400 reisprofessionals mee over het beleid van het pensioenfonds. Kandidaten konden zich tot 2 mei aanmelden voor de verkiezingen. Vanuit de werknemers hebben zich 5 kandidaten aangemeld voor de 6 beschikbare stoelen. Vandaar dat er voor deze posities geen verkiezing nodig is.

Verkiezing onder pensioengerechtigden

De verkiezing voor de beschikbare stoel namens de pensioengerechtigden gaat wel door, aangezien 2 mensen zich kandidaat hebben gesteld. Ben je gepensioneerd? Dan kon je tot en met 14 juni een keuze maken uit de 2 kandidaten die zichzelf op onze website voorstellen. De verkiezingsuitslag volgt op 19 juni 2018.