Werkgevers: Wijzigingen regeling per 1 januari 2019

Zoals je weet, staat ons pensioenfonds er financieel niet goed genoeg voor. Onze dekkingsgraad is te laag, wat betekent dat we te weinig geld hebben om alle pensioenen nu en in de toekomst volledig te kunnen betalen. Daarom hebben cao partijen tijdens hun onderhandelingen besloten de premie vanaf 1 januari 2019 te verhogen. Deze was dit jaar 23,2% en wordt in 2019 25,3%.

Naast de premie wordt ook het maximum pensioengevend salaris aangepast. Dit was € 48.833 en stijgt vanaf 1 januari 2019 naar € 49.565. Is het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld) van jouw collega’s hoger dan dit bedrag? Dan bouwen zij in 2019 dus over een hoger bedrag pensioen op.

Het opbouwpercentage verandert niet en is ook in 2019 1,6%. Het bedrag waarover je collega’s geen pensioen opbouwen (de franchise) blijft gelijk op € 15.935. Ook de pensioenrichtleeftijd blijft 67 jaar.