Wat moet ik doen met mijn oude pensioen?

Tijdens een lunchsessie in november werd ons de volgende vraag gesteld: “Kan ik mijn pensioen meenemen naar een pensioenfonds in het buitenland? Of vanuit het buitenland naar een pensioenfonds in Nederland?” Daarom leggen we de mogelijkheden rondom ‘waardeoverdracht’ hier kort uit.

Wat is waardeoverdracht precies?

Stel, je verandert van werkgever en je gaat pensioen opbouwen bij een andere pensioenuitvoerder. Dan heb je de mogelijkheid om je ‘oude’ pensioen mee te nemen naar je nieuwe pensioenregeling. Dit heet waardeoverdracht. Het voordeel van waardeoverdracht is dat je jouw oude en huidige pensioen overzichtelijk bij één pensioenuitvoerder hebt ondergebracht.

Hoe regel ik waardeoverdracht?

Als je bij een werkgever in de reisbranche gaat werken, moet je waardeoverdracht aanvragen bij Reiswerk Pensioenen. Ga je buiten de reisbranche werken, dan moet je waardeoverdracht aanvragen bij je nieuwe pensioenuitvoerder. Heb je een nieuwe baan bij een andere werkgever, maar wel weer binnen de reisbranche? Dan blijf je bij ons pensioenfonds en is waardeoverdracht dus niet nodig.

Is waardeoverdracht vanuit het buitenland mogelijk?

Dat hangt ervan af. Stel, je hebt lang in het buitenland gewerkt en pensioen opgebouwd, dan kan je dit pensioen in sommige gevallen overdragen naar je nieuwe pensioenuitvoerder. Of dat mogelijk is, hangt af van waar je pensioen hebt opgebouwd. Het hele traject van waardeoverdracht vanuit het buitenland duurt meestal wel lang.

En is waardeoverdracht vanuit Nederland naar het buitenland mogelijk?

Ja, dat is in sommige gevallen mogelijk, maar dat hangt af van waar je in het buitenland pensioen opbouwt. Je moet dan aan meerdere voorwaarden voldoen: je moet bijvoorbeeld aan kunnen tonen dat je een arbeidsovereenkomst voor langere tijd (minstens vijf jaar) hebt en dat je naar het buitenland bent geëmigreerd om daar te gaan werken. En jouw pensioenuitvoerder in het buitenland mag jou niet meer mogelijkheden bieden om je pensioen af te kopen dan je pensioenuitvoerder in Nederland. Op die manier blijft je opgebouwde pensioen jouw ruimte voor later.

Let op: waardeoverdracht is op dit moment niet mogelijk

In Nederland is elke vorm van waardeoverdracht alleen mogelijk als een pensioenfonds er financieel goed genoeg voor staat en de beleidsdekkingsgraad (dat is de graadmeter voor onze financiële situatie) 100% of hoger is. Bij Reiswerk Pensioenen is dat op dit moment helaas niet het geval, maar dat neemt niet weg dat je wel een aanvraag voor waardeoverdracht kunt indienen. We gaan dan met jouw aanvraag aan de slag zodra de beleidsdekkingsgraad weer hoog genoeg is. En mocht je een vraag hebben of meer willen weten over dit onderwerp, dan kun je een e-mail naar Reiswerk Pensioenen sturen. Ons e-mailadres is info@reiswerk-pensioenen.nl.