Toevoeging 'online' is duidelijker, maar niet anders in verplichtstelling

13-7-2015

De toevoeging van het woord 'online' in de publicatie over de wijziging van de verplichtstelling tot deelname in Reiswerk Pensioenen, heeft gezorgd voor enige verwarring onder werkgevers in de reisbranche.

Frank Radstake, voorzitter van Reiswerk Pensioenen, bedrijfstakpensioenfonds voor de reisbranche, geeft de volgende reactie:
"Aanleiding voor de herziening in de verplichtstelling was de verhoging van de pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar. Daarover ging de onduidelijkheid niet. In de publicatie in de Staatscourant nummer 15992 van 11 juni 2015 van het Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, hebben we bewust een aanscherping gemaakt in de omschrijving van reisorganisator en reisagent.
Het woord 'online' is tussen haakjes toegevoegd. Online reisorganisatoren en reisagenten namen ook vóór publicatie verplicht deel aan Reiswerk Pensioenen, maar zijn nooit specifiek benoemd. Omdat het aantal online reisorganisaties groeit, kozen wij ervoor in de publicatie de toevoeging online ter verduidelijking op te nemen."

De verplichtstelling zorgt ervoor dat in Nederland zoveel mogelijk werknemers door solidariteit en collectiviteit in de gelegenheid gesteld worden om een aanvullend pensioen op te bouwen. De Nederlandse Bank houdt scherpt toezicht op naleving van de verplichtstelling door pensioenfondsen. Is er een verandering, dan wordt daarover gepubliceerd.