Reiswerk Pensioenen zoekt bestuurslid en werkgeversvoorzitter!

Kom jij ons bestuur versterken? Reiswerk Pensioenen is het bedrijfstakpensioenfonds voor de reisbranche en voert de pensioenregeling uit voor meer dan 9000 reisprofessionals. Begin 2019 komt er een zetel in het bestuur vrij namens werkgevers. De ANVR - Ondernemers in Reizen is de voordragende partij. Het profiel bij de vacature is dat van bestuurslid, waarbij je meteen de rol van werkgeversvoorzitter op je neemt. De werkgeversvoorzitter maakt ook deel uit van de pensioen- en communicatiecommissie. Meerjarige relevante ervaring is dan ook zeker van belang!

Wat doet het bestuur?

De bestuursleden Reiswerk Pensioenen zijn samen verantwoordelijk voor een goed pensioen voor werknemers, gepensioneerden en oud-werknemers die na hun vertrek uit onze branche hun pensioen bij ons fonds hebben laten staan. Centraal daarbij staat onze missie: een pensioenregeling bieden die zorgt voor continuïteit in de eigen levensruimte voor medewerkers in de reisbranche.
Het bestuur bestaat uit zes personen: drie bestuursleden namens de werkgevers en drie namens de werknemers. Na afronding van het benoemingstraject (voorgenomen benoeming door het bestuur, toetsing door de raad van toezicht en goedkeuring door toezichthouder De Nederlandsche Bank) is de benoeming voor een periode van drie jaar. Daarna kan herbenoeming plaatsvinden.

De vergoeding die Reiswerk Pensioenen betaalt, is in lijn met de normbedragen die worden gehanteerd in de sector.

Wie zoeken we?

Wij zoeken kandidaten met ervaring als pensioenfondsbestuurder en voorzitter met een allround profiel en expertise van pensioencommunicatie en pensioenuitvoering. Dat houdt in dat je in het verleden al eens getoetst en goedgekeurd bent door De Nederlandse Bank als pensioenfondsbestuurder en voorzitter of deze toetsing met succes naar verwachting zal kunnen ondergaan.

Reiswerk Pensioenen hecht veel waarde aan diversiteit. Diversiteit aan de bestuurstafel zorgt ervoor dat we vanuit verschillende perspectieven een grondige en evenwichtige afweging maken. De geschiktheidseisen geven altijd de doorslag. Wel nodigen wij nadrukkelijk vrouwen en jongeren uit om te reageren.

Heb je interesse?

Reageer dan zo snel mogelijk per e-mail: fradstake@anvr.nl. Wij willen zo snel mogelijk met kandidaten aan de slag.

Ben je op zoek naar meer informatie?

Meer informatie over ons fonds vind je op onze website. Het Functieprofiel kun je hieronder downloaden. Heb je vragen? Neem dan contact op met de werknemersvoorzitter van Reiswerk Pensioenen, Harrie de Vaan, via h.devaan@cnvvakmensen.nl.

Download het Functieprofiel