Nieuwe verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan (VO)

Binnen Reiswerk Pensioenen zorgt het Verantwoordingsorgaan (VO) ervoor dat de belangen van werknemers, werkgevers en pensioengerechtigden evenwichtig worden vertegenwoordigd. Omdat de samenstelling van de VO om de vier jaar wisselt, houden wij in juni weer verkiezingen onder de ruim 9.000 werknemers en 400 pensioengerechtigden. Dit is voor een nieuwe zittingsperiode van 1 juli 2018 tot 1 juli 2022.

Wat doet het VO precies?

Het VO beoordeelt of het bestuur van het pensioenfonds zijn werk goed doet en of het voldoende rekening houdt met alle betrokken partijen. Het orgaan checkt of het bestuur het beleid goed uitvoert, of de juiste keuzes voor de toekomst worden gemaakt en of het communicatie- en voorlichtingsbeleid goed is. Alle adviezen van het VO worden vastgelegd in het jaarverslag.

Welke plaatsen komen vrij?

Het VO telt 9 leden: 6 namens de werknemers, 2 namens de werkgevers en 1 namens de pensioengerechtigden. Tijdens de verkiezingen in juni zoeken we 6 leden namens de deelnemers en 1 lid namens de pensioengerechtigden. Ook de huidige leden mogen zich opnieuw kandidaat stellen.

Wil je invloed op jouw ruimte voor later?

In het functieprofiel staat precies aan welke voorwaarden je moet voldoen. Wil je je aanmelden als kandidaat voor het VO? Stuur dan een mailtje met je cv en motivatiebrief naar het bestuursbureau. Meer informatie over de verkiezingen voor het VO vind je op www.reiswerk-pensioenen.nl.