Mogelijke maatregelen als dekkingsgraad te laag blijft

Onze dekkingsgraad is te laag. Daarom moeten we iets doen zodat we kunnen blijven zorgen voor jouw ruimte voor later. Er zijn drie maatregelen mogelijk: verhogen van de premie, verlagen van de pensioenopbouw en verlagen van de pensioenuitkeringen (korten).

Hogere premie

Op grond van vastgesteld beleid moeten wij de premie per 1 januari 2020 fors verhogen. Er komt namelijk te weinig geld binnen om de toegezegde pensioenen in de toekomst te kunnen uitkeren. Wij hebben de sociale partners (dat zijn werkgevers- en werknemersorganisaties) hierover geïnformeerd. Zij zijn hierover met elkaar in gesprek. Als besloten wordt de benodigde premie te betalen, dan gaan jij en je werkgever vanaf volgend jaar maandelijks een hoger bedrag betalen voor de opbouw van je inkomen van later.

Lagere pensioenopbouw

De sociale partners kunnen ook besluiten om de hoogte van de pensioenopbouw te verlagen om zo de premiestijging te beperken. Als besloten wordt de pensioenopbouw te verlagen, dan ga je vanaf nu minder inkomen voor later opbouwen.

Pensioenverlaging

Het verlagen van pensioenen doen we alleen als het écht niet anders kan. Zoals we er nu financieel voor staan, houden we er serieus rekening mee dat we de pensioenen moeten gaan verlagen. Als we de pensioenen moeten verlagen, geldt dat voor iedereen die pensioen bij ons opbouwt of dat in het verleden heeft gedaan. En dus ook voor iedereen die nu pensioen van ons krijgt.

Een combinatie van deze maatregelen is ook mogelijk.