Het coronavirus en het effect op uw pensioen

De maatregelen in Nederland rondom het coronavirus (COVID-19) zijn aangescherpt. Het coronavirus en de effecten ervan zorgen voor veel onrust en onzekerheid. Dit kan leiden tot vragen over uw pensioen bij Reiswerk Pensioenen.

Geen invloed op nabestaanden- of arbeidsongeschiktheidspensioen

In de media gingen in de afgelopen tijd berichten rond dat de verschillende pensioenfondsen geen nabestaandenpensioen zouden uitkeren als deelnemers aan het coronavirus overlijden. Dit is onjuist. Het coronavirus heeft geen invloed op het uitkeren van het nabestaanden- of arbeidsongeschiktheidspensioen. Reiswerk Pensioenen keert het nabestaandenpensioen gewoon uit. Ook als een deelnemer overlijdt aan de gevolgen van het coronavirus. Hier verandert dus niks aan. Hetzelfde geldt voor het arbeidsongeschiktheidspensioen: hiervoor gelden de reguliere voorwaarden. Het coronavirus heeft hier dus geen invloed op.

Grote gevolgen voor financiële positie

Het coronavirus heeft een grote invloed op de financiële markten. Door de wereldwijde angst voor het coronavirus gaat het niet goed met de aandelenbeurzen. Hiervan heeft ook ons pensioenfonds kennis genomen. Het effect op de financiële positie van ons pensioenfonds wordt nauwlettend in de gaten gehouden.

Door de verslechtering van de financiële positie van ons pensioenfonds is de kans op het verlagen van de pensioenen in 2021 verder toegenomen. Het verlagen van pensioenen doen we alleen als het écht niet anders kan. De verlaging zal definitief bepaald worden op basis van de financiële positie op 31 december van dit jaar. Als we de pensioenen moeten verlagen, geldt dat voor iedereen die pensioen bij ons opbouwt of dat in het verleden heeft gedaan. En dus ook voor iedereen die nu pensioen van ons krijgt. Wil je hierover meer weten? Klik dan hier.