Er is duidelijkheid over het "minipensioen"!

Ben je geen deelnemer meer aan de pensioenregeling van Reiswerk Pensioenen, maar heb je nog wel recht op een minipensioen dat kleiner is dan 2 euro bruto per jaar? Dan biedt Reiswerk Pensioenen je vanaf nu tot eind 2018 twee opties.

Dit zijn jouw mogelijkheden:

1. Je kunt ervoor kiezen om jouw minipensioen af te laten kopen door Reiswerk Pensioenen. Dit betekent dat dit kleine bedrag wordt uitbetaald, hoewel je nog niet met pensioen bent. 

Of 2. Je dient een verzoek in voor waardeoverdracht. In dat geval wordt jouw minipensioen toegevoegd aan het pensioen dat je bij je nieuwe pensioenuitvoerder opbouwt.

Wil je gebruik maken van een van beide opties? Stuur dan uiterlijk op 31 december 2018 een e-mail met daarin jouw verzoek naar info@reiswerk-pensioenen.nl.

Maak je geen gebruik van een van de twee opties, dan kan Reiswerk Pensioenen besluiten om het minipensioen te laten vervallen. Het bestuur neemt hierover eind december een besluit.