Doet ons bestuur zijn werk goed?

Jouw pensioen moet je de ruimte bieden om later leuke dingen te doen. Daarom is het belangrijk dat het bestuur van Reiswerk Pensioenen de juiste keuzes maakt. Deze keuzes worden beoordeeld door het verantwoordingsorgaan, waarvan Cor van Eijden sinds juni 2017 voorzitter is.

Wat doet het verantwoordingsorgaan precies?

Cor: "Kort gezegd beoordeelt het verantwoordingsorgaan of het bestuur zijn werk goed doet. We praten mee over het te voeren beleid, geven advies, kijken of het beleid goed wordt uitgevoerd en zorgen ervoor dat de belangen van zowel de deelnemers, werkgevers als gepensioneerden worden behartigd."

Wie maken deel uit van dit verantwoordingsorgaan?

"Een afvaardiging van diezelfde deelnemers, werkgevers en gepensioneerden. Op dit moment telt het orgaan vijf vertegenwoordigers vanuit de deelnemers, twee vanuit de werkgevers en ikzelf vertegenwoordig de pensioengerechtigden."

Waarom ben je voorzitter geworden?

"Omdat ik kort na mijn eigen pensioen door het verantwoordingsorgaan werd benaderd voor deze functie. De reden dat ik ja heb gezegd, is dat ik vanuit mijn rol als voorzitter van de werkgevers jarenlang betrokken ben geweest bij de onderhandelingen voor de CAO, waarin onder meer afspraken worden gemaakt over de pensioenen. Ik ben dus goed op de hoogte van dit onderwerp en weet wat er speelt."

Welk doel heb je jezelf gesteld als voorzitter?

"Allereerst wil ik dat het verantwoordingsorgaan met een scherpe blik kijkt naar alle beleidsvoornemens van het bestuur en de uitvoering daarvan. Hebben we het idee dat dingen beter kunnen, dan zullen we het bestuur daarop aanspreken."

Wat is je eerste indruk?

"Mijn eerste indruk is dat het bestuur zich echt inzet om de resultaten van het pensioenfonds richting de toekomst te optimaliseren. Er zullen nog diverse stappen moeten worden genomen en als verantwoordingsorgaan zullen we het bestuur daar waar mogelijk helpen. Uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde belang. We willen dat de gepensioneerden en de deelnemers van Reiswerk Pensioenen een goed pensioen krijgen en dus de ruimte hebben om leuke dingen te doen."