Dekkingsgraden Reiswerk Pensioenen eind maart 2016

De dekkingsgraad is in maart van 97,8% naar 98,1% gestegen en de beleidsdekkingsgraad is gedaald van 106,0% naar 104,7%.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten hun beleid baseren op de beleidsdekkingsgraad. Dit is het gemiddelde van de gepubliceerde maanddekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is in maart 2016 gedaald van 106,0 procent naar 104,7 procent. Wettelijk mag een pensioenfonds geen indexatie toekennen indien de beleidsdekkingsgraad gezakt is onder de 110%.

Actuele maanddekkingsgraad

De actuele maanddekkingsgraad is in maart 2016 gestegen met 0,3 procent van 97,8 procent naar 98,1 procent. Deze dekkingsgraad kan nog wijzigen onder invloed van het opstellen van het jaarverslag 2015.

Oorzaak stijging actuele maanddekkingsgraad

Door een positief beleggingsresultaat, inclusief het resultaat op de renteafdekking, is de dekkingsgraad met 0,2 procent gestegen. Het totale effect van de wijziging van de rente op de dekkingsgraad is deze maand nihil. Overige mutaties hebben een positief effect gehad van 0,1 procent.

Herstelplan

De beleidsdekkingsgraad is lager dan minimaal gewenst. Zie onderstaande grafiek. Het bestuur heeft daarom een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank. Hierin is aangegeven dat Reiswerk Pensioenen:

  • in 2023 volledig zal zijn hersteld;
  • tot en met 2021 geen indexatie kan toekennen en daarna gedeeltelijk.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe financieel gezond een pensioenfonds is. Is de dekkingsgraad 100 procent? Dan is er precies genoeg geld om alle pensioenen nu en straks te betalen. Maar het fonds moet ook een buffer hebben om financiële risico’s op te vangen. Deze buffer is afhankelijk van de strategische beleggingsportefeuille van elk fonds. Volgens de rekenregels van De Nederlandsche Bank dient de dekkingsgraad van ons pensioenfonds einde 2015 minimaal 119,0 procent te zijn. De dekkingsgraad mag in ieder geval niet onder de 104,8 procent mag zakken.

Een overzicht van het verloop van de dekkingsgraad vindt u hieronder.