Dekkingsgraden Reiswerk Pensioenen eind juni 2016

De dekkingsgraad is in juni 2016 gedaald met 1,5 procent van 97,1 procent naar 95,6 procent.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten hun beleid baseren op de beleidsdekkingsgraad. Dit is het gemiddelde van de gepubliceerde maanddekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is in juni 2016 gedaald van 101,2 naar 99,6 procent. Wettelijk mag een pensioenfonds geen indexatie toekennen indien de beleidsdekkingsgraad gezakt is onder de 110 procent.

Actuele maanddekkingsgraad

De actuele maanddekkingsgraad is in mei 2016 licht gedaald met 1,5 procent van 97,1 procent naar 95,6 procent.

Oorzaak daling actuele maanddekkingsgraad

Door een positief beleggingsresultaat, inclusief het resultaat op de renteafdekking, is de dekkingsgraad met 5,2 procent gestegen. Door een daling van de rente is de dekkingsgraad gedaald met 6,4 procent. Overige mutaties hebben een negatief effect gehad van 0,3 procent.

Herstelplan

De beleidsdekkingsgraad is lager dan minimaal gewenst. Zie onderstaande grafiek. Het bestuur heeft daarom een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank. Hierin is aangegeven dat Reiswerk Pensioenen:

  • in 2023 volledig zal zijn hersteld.
  • tot en met 2021 geen indexatie kan toekennen en daarna gedeeltelijk.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe financieel gezond een pensioenfonds is. Is de dekkingsgraad 100 procent? Dan is er precies genoeg geld om alle pensioenen nu en straks te betalen. Maar het fonds moet ook een buffer hebben om financiële risico’s op te vangen. Deze buffer is afhankelijk van de strategische beleggingsportefeuille van elk fonds. Volgens de rekenregels van De Nederlandsche Bank dient de dekkingsgraad van ons pensioenfonds minimaal 117,0 procent te zijn. De dekkingsgraad mag in ieder geval niet onder de 104,7 procent mag zakken.

Kijk hieronder voor een overzicht van de dekkingsgraad.