Dekkingsgraden Reiswerk Pensioenen eind juli 2016

De dekkingsgraad is in juli 2016 gestegen met 0,9 procent van 95,6 procent naar 96,5 procent.

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten hun beleid baseren op de beleidsdekkingsgraad. Dit is het gemiddelde van de gepubliceerde maanddekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is in juli 2016 gedaald van 99,6 naar 98,8 procent. Wettelijk mag een pensioenfonds geen indexatie toekennen indien de beleidsdekkingsgraad gezakt is onder de 110%.

Actuele maanddekkingsgraad

De actuele maanddekkingsgraad is in juli 2016 gestegen met 0,9 procent van 95,6 procent naar 96,5 procent.

Oorzaak stijging actuele maanddekkingsgraad

Door een positief beleggingsresultaat, inclusief het resultaat op de renteafdekking, is de dekkingsgraad met 4,8 procent gestegen. Door een daling van de rente is de dekkingsgraad gedaald met 3,8 procent. Overige mutaties hebben een negatief effect gehad van 0,1 procent.

Herstelplan

De beleidsdekkingsgraad is lager dan minimaal gewenst. Zie onderstaande grafiek. Het bestuur heeft daarom vorig jaar een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank. Hierin is aangegeven dat Reiswerk Pensioenen:

  • naar verwachting in 2023 zal zijn hersteld;
  • tot en met 2021 geen indexatie kan toekennen en daarna gedeeltelijk.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe financieel gezond een pensioenfonds is. Is de dekkingsgraad 100 procent? Dan is er precies genoeg geld om alle pensioenen nu en straks te betalen. Maar het fonds moet ook een buffer hebben om financiële risico’s op te vangen. Deze buffer is afhankelijk van de strategische beleggingsportefeuille van elk fonds. Volgens de rekenregels van De Nederlandsche Bank dient de dekkingsgraad van ons pensioenfonds minimaal 117,0 procent te zijn. De dekkingsgraad mag in ieder geval niet onder de 104,7 procent zakken. 

Een overzicht van het verloop van de dekkingsgraad vind je hieronder.