Dekkingsgraden Reiswerk Pensioenen eind februari 2016

Vanaf 2015 gelden nieuwe wettelijke spelregels voor de financiering van pensioenen. Volgens de nieuwe wetgeving (Financieel Toetsingskader pensioenfondsen) moeten pensioenfondsen hun beleid baseren op de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de gepubliceerde maanddekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden.

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is in februari 2016 gedaald van 107,7 procent naar 106,0 procent. Wettelijk mag een pensioenfonds geen indexatie toekennen indien de beleidsdekkingsgraad gezakt is onder de 110%.

Actuele maanddekkingsgraad

De actuele maanddekkingsgraad is in februari 2016 gedaald met 0,5 procent van 98,3 procent naar 97,8 procent. Deze dekkingsgraad kan nog wijzigen onder invloed van het opstellen van het jaarverslag 2015.

Oorzaak daling actuele maanddekkingsgraad

Door een positief beleggingsresultaat, inclusief het resultaat op de renteafdekking, is de dekkingsgraad met 6,1 procent gestegen. Door een daling van de rente is de dekkingsgraad gedaald met 6,0 procent. Overige mutaties hebben een negatief effect gehad van 0,6 procent.

Herstelplan

De beleidsdekkingsgraad is lager dan minimaal gewenst. Zie onderstaande grafiek. Het bestuur heeft daarom eind september 2015 een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank. Hierin is aangegeven dat Reiswerk Pensioenen in 2020 volledig zal zijn hersteld. Tot die tijd zal de jaarlijkse indexatie maar gedeeltelijk kunnen worden toegekend. Op 5 november heeft De Nederlandsche Bank het herstelplan goedgekeurd.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe financieel gezond een pensioenfonds is. Is de dekkingsgraad 100 procent? Dan is er precies genoeg geld om alle pensioenen nu en straks te betalen. Maar het fonds moet ook een buffer hebben om financiële risico’s op te vangen. Deze buffer is afhankelijk van de strategische beleggingsportefeuille van elk fonds. Volgens de rekenregels van De Nederlandsche Bank dient de dekkingsgraad van ons pensioenfonds einde 2015 minimaal 119,0 procent te zijn. De dekkingsgraad mag in ieder geval niet onder de 105,3 procent mag zakken.


Een overzicht van het verloop van de dekkingsgraad vindt u hieronder.