Dekkingsgraden Reiswerk Pensioenen eind december 2015

Vanaf 2015 gelden nieuwe wettelijke spelregels voor de financiering van pensioenen. Volgens de nieuwe wetgeving (Financieel Toetsingskader pensioenfondsen) moeten pensioenfondsen hun beleid baseren op de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de gepubliceerde maanddekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden.

De beleidsdekkingsgraad is in december 2015 gedaald van 110,9 procent naar 109,1 procent. Wettelijk mag een pensioenfonds geen indexatie toekennen indien de beleidsdekkingsgraad gezakt is onder de 110%. 

Actuele maanddekkingsgraad

De actuele maanddekkingsgraad is in december 2015 gedaald met 2,2 procent van 103,2 procent naar 101,0 procent. Deze dekkingsgraad kan nog wijzigen onder invloed van het opstellen van het jaarverslag 2015.

Oorzaak daling actuele maanddekkingsgraad

Door een stijging van de rente is de dekkingsgraad gestegen met 2,2 procent. Door een negatief beleggingsresultaat, inclusief het resultaat op de renteafdekking, is de dekkingsgraad met 4,2 procent gedaald. Overige mutaties hebben een negatief effect gehad van 0,2 procent.

Herstelplan

De beleidsdekkingsgraad is lager dan minimaal gewenst. Zie onderstaande grafiek. Het bestuur heeft daarom eind september een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank. Hierin is aangegeven dat Reiswerk Pensioenen in 2020 volledig zal zijn hersteld. Tot die tijd zal de jaarlijkse indexatie maar gedeeltelijk kunnen worden toegekend. Op 5 november heeft De Nederlandsche Bank het herstelplan goedgekeurd.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe financieel gezond een pensioenfonds is. Is de dekkingsgraad 100 procent? Dan is er precies genoeg geld om alle pensioenen nu en straks te betalen. Maar het fonds moet ook een buffer hebben om financiële risico’s op te vangen. Deze buffer is afhankelijk van de strategische beleggingsportefeuille van elk fonds. Volgens de rekenregels van De Nederlandsche Bank dient de dekkingsgraad van ons pensioenfonds minimaal 119,2 procent te zijn en mag de dekkingsgraad in ieder geval niet onder de 105,3 procent mag zakken. Dit is per einde kwartaal 3 van 2015. Een overzicht van het verloop van de dekkingsgraad vindt u hieronder.