Dekkingsgraden Reiswerk Pensioenen eind april 2016

De maanddekkingsgraad is in april 2016 uitgekomen op 96,8 procent. Dit is 0,3 procent hoger dan de herrekende dekkingsgraad van maart 2016 (96,5 procent).

Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfondsen moeten hun beleid baseren op de beleidsdekkingsgraad. Dit is het gemiddelde van de gepubliceerde maanddekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is in maart 2016 gedaald naar 103,1 procent.

Maanddekkingsgraad

De maanddekkingsgraad is in april 2016 uitgekomen op 96,8 procent. Dit is 0,3 procent hoger dan de herrekende dekkingsgraad van maart 2016 (96,5 procent). De eind maart gerapporteerde dekkingsgraad was 98,1 procent. De herrekening is het gevolg van de verwerking van de mutaties uit het jaarwerk 2015.

Oorzaak stijging actuele maanddekkingsgraad

Door de stijging van de rente is de dekkingsgraad gestegen met 4,1 procent. Daartegenover staat het beleggingsresultaat, inclusief het resultaat op de renteafdekking, waardoor de dekkingsgraad met 4,3 procent is gedaald. Overige mutaties hebben een positief effect gehad van 0,5 procent.

Herstelplan

De beleidsdekkingsgraad is lager dan minimaal gewenst. Zie onderstaande grafiek. Het bestuur heeft daarom een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank. Hierin is aangegeven dat Reiswerk Pensioenen:

  • in 2023 volledig zal zijn hersteld;
  • tot en met 2020 geen indexatie kan toekennen en daarna gedeeltelijk.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe financieel gezond een pensioenfonds is. Is de dekkingsgraad 100 procent? Dan is er precies genoeg geld om alle pensioenen nu en straks te betalen. Maar het fonds moet ook een buffer hebben om financiële risico’s op te vangen. Deze buffer is afhankelijk van de strategische beleggingsportefeuille van elk fonds. Volgens de rekenregels van De Nederlandsche Bank dient de dekkingsgraad van ons pensioenfonds einde 2015 minimaal 119,0 procent te zijn. De dekkingsgraad mag in ieder geval niet onder de 104,7 procent mag zakken.
  
Een overzicht van het verloop van de dekkingsgraad vindt u hieronder.