Dekkingsgraad Reiswerk Pensioenen eind januari 2015

16-2-2015

Eind januari 2015 is de dekkingsgraad van ons fonds gedaald naar 115,5 procent. Eind december 2014 was de dekkingsgraad nog 122,7 procent.

De daling met 7,2 procent is geheel te wijten aan de nieuwe manier waarop pensioenfondsen hun verplichtingen vanaf 1 januari 2015 moeten vaststellen. Door de invoering van het nieuw Financieel Toetsingskader is de dekkingsgraad gezakt met 7,8 procent.

Het beleggingsresultaat, inclusief de renteafdekking, was positief: 9,5 procent. De verdere rentedaling veroorzaakte een daling van de dekkingsgraad met 8,4 procent.

De dekkingsgraad van 115,5 is hoger dan minimaal vereist. Zie onderstaande grafiek. Dit betekent dat ons pensioenfonds financieel gezond is.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe financieel gezond een pensioenfonds is. Is de dekkingsgraad 100%? Dan is er precies genoeg geld om alle pensioenen nu en straks te betalen. Maar het fonds moet ook een buffer hebben om financiële risico’s op te vangen. Daarom heeft De Nederlandsche Bank bepaald dat de dekkingsgraad van ons pensioenfonds minimaal 113,9 moet zijn, maar in ieder geval niet onder de 105,4 mag zakken. Een overzicht van het verloop van de dekkingsgraad vindt u hieronder.

Reiswerk-dk-jan-2015