Dekkingsgraad steeg in februari 2017

In februari 2017 is onze maanddekkingsgraad met 0,2 procent gestegen van 98,4 procent naar 98,6 procent. De daling van de rente in februari had een negatief effect op de dekkingsgraad. De stijging van het beleggingsrendement kon dit effect goed maken. Hierdoor is de dekkingsgraad afgelopen maand licht gestegen.

De dekkingsgraad toont onze gezondheid

Onze dekkingsgraad geeft aan hoe financieel gezond we zijn. Bij een dekkingsgraad van 100 procent hebben we precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen. Maar we hebben ook een reserve nodig om financiële risico’s op te vangen. Daarom moeten we voldoen aan een wettelijk vastgestelde minimaal vereiste dekkingsgraad. Voor ons is deze 104,7 procent.

Twee soorten dekkingsgraden

We werken tegenwoordig met twee soorten dekkingsgraden: de dekkingsgraad per maand (maanddekkingsgraad) en de beleidsdekkingsgraad, een gemiddelde van de laatste 12 maanden. We baseren ons beleid op de beleidsdekkingsgraad.

Onze situatie

Onze beleidsdekkingsgraad is nu 96,9 procent en dat is dus te laag. Die moet zoals gezegd minimaal 104,7 procent zijn. En zelfs hoger dan 110 procent als we de pensioenen gedeeltelijk mee willen laten groeien met de prijsstijgingen. Dat is wettelijk zo vastgesteld. We realiseren ons dat dit dus niet goed genoeg is. Uit onze berekeningen blijkt dat, als er geen gekke dingen gebeuren, we einde 2026 weer op het gewenste niveau zitten. Wil je hierover meer weten? Kijk voor meer informatie bij financiële situatie.

Een overzicht van het verloop van de dekkingsgraad vind je hieronder.