Dekkingsgraad Reiswerk Pensioenen eind december 2014

16-1-2015

Eind december 2014 is de dekkingsgraad van ons fonds gedaald naar 122,7. Eind november 2014 was de dekkingsgraad nog 125,3. De daling is gedeeltelijk veroorzaakt door een negatief saldo van het beleggingsresultaat.

Daarnaast is het effect van de nieuwste verwachtingen ten aanzien van de levensverwachting van de deelnemers verwerkt. Hierdoor is de dekkingsgraad met 1,7% gedaald.

De dekkingsgraad van 122,7 is hoger dan minimaal vereist. Zie onderstaande grafiek. Dit betekent dat ons pensioenfonds financieel gezond is.

Wat is een dekkingsgraad? 
De dekkingsgraad geeft aan hoe financieel gezond een pensioenfonds is. Is de dekkingsgraad 100%? Dan is er precies genoeg geld om alle pensioenen nu en straks te betalen. Maar het fonds moet ook een buffer hebben om financiële risico’s op te vangen. Daarom heeft De Nederlandsche Bank bepaald dat de dekkingsgraad van ons pensioenfonds minimaal 113,9 moet zijn, maar in ieder geval niet onder de 105,4 mag zakken. Een overzicht van het verloop van de dekkingsgraad vindt u hieronder.

Reiswerk-dk-dec-2014