Dekkingsgraad Reiswerk Pensioenen eind september 2015

9-10-2015

Vanaf 2015 gelden nieuwe wettelijke spelregels voor de financiering van pensioenen. Volgens de nieuwe wetgeving (wet Financieel Toetsingskader pensioenfondsen) moeten pensioenfondsen hun beleid baseren op de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de maanddekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden.

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is in september 2015 gedaald van 116,2 procent naar 114,4 procent.

Actuele dekkingsgraad

De actuele maanddekkingsgraad is in september 2015 gedaald met 2,8 procent van 103,4 procent naar 100,9 procent.

Oorzaak daling actuele maanddekkingsgraad

Door een daling van de rente is de dekkingsgraad met 2,4 procent gedaald. Daar tegenover staat een beperkt positief beleggingsresultaat, inclusief het resultaat op de renteafdekking, van 0,4 procent. Door de toegekende indexatie van 0,33 procent per 1 september is de dekkingsgraad gedaald met 0,3 procent. Overige effecten en kruiseffecten hebben de dekkingsgraad met 0,2 procent doen dalen.

Herstelplan

De beleidsdekkingsgraad is lager geworden dan minimaal gewenst. Zie onderstaande grafiek. Het bestuur heeft daarom eind september een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank. Hierin is aangegeven dat Reiswerk Pensioenen in 2020 volledig zal zijn hersteld. Tot die tijd zal de jaarlijkse indexatie maar gedeeltelijk kunnen worden toegekend.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe financieel gezond een pensioenfonds is. Is de dekkingsgraad 100 procent? Dan is er precies genoeg geld om alle pensioenen nu en straks te betalen. Maar het fonds moet ook een buffer hebben om financiële risico’s op te vangen. Daarom heeft De Nederlandsche Bank bepaald dat de dekkingsgraad van ons pensioenfonds minimaal 120,7 procent moet zijn, maar in ieder geval niet onder de 105,3 mag zakken.

Een overzicht van het verloop van de dekkingsgraad vindt u hieronder.

DGsept2015-ReiswerkPensioenen