Dekkingsgraad Reiswerk Pensioenen eind september 2014

9-10-2014

Eind september 2014 is de dekkingsgraad van ons fonds gedaald naar 123,4. Eind augustus 2014 was de dekkingsgraad nog 132,4. De daling wordt veroorzaakt door een negatief beleggingsrendement en een daling van de rentetermijnstructuur. Daarnaast is de per 1 september toegekende toeslag (indexatie van pensioenaanspraken en –rechten) van 1% verwerkt in deze cijfers. De dekkingsgraad van 123,4 is hoger dan minimaal vereist. Zie onderstaande grafiek. Dit betekent dat ons pensioenfonds financieel gezond is.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe financieel gezond een pensioenfonds is. Is de dekkingsgraad 100%? Dan is er precies genoeg geld om alle pensioenen nu en straks te betalen. Maar het fonds moet ook een buffer hebben om financiële risico’s op te vangen. Daarom heeft De Nederlandsche Bank bepaald dat de dekkingsgraad van ons pensioenfonds minimaal 113,9 moet zijn, maar in ieder geval niet onder de 105,4 mag zakken. Een overzicht van het verloop van de dekkingsgraad vindt u hieronder.

Reiswerk-dekkingsgraad-september-2014