Dekkingsgraad Reiswerk Pensioenen eind oktober 2014

10-11-2014

Eind oktober 2014 is de dekkingsgraad van ons fonds gedaald naar 122,3. Eind september 2014 was de dekkingsgraad nog 123,4. De daling wordt veroorzaakt door een daling van de rentetermijnstructuur; het beleggingsrendement was positief.

De dekkingsgraad van 122,3 is hoger dan minimaal vereist. U ziet dit in de grafiek hieronder. Dit betekent dat ons pensioenfonds financieel gezond is.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe financieel gezond een pensioenfonds is. Is de dekkingsgraad 100%? Dan is er precies genoeg geld om alle pensioenen nu en straks te betalen. Maar het fonds moet ook een buffer hebben om financiële risico’s op te vangen. Daarom heeft De Nederlandsche Bank bepaald dat de dekkingsgraad van ons pensioenfonds minimaal 113,9 moet zijn, maar in ieder geval niet onder de 105,4 mag zakken. Een overzicht van het verloop van de dekkingsgraad vindt u hieronder.

DGokt2014-Reiswerk