Dekkingsgraad Reiswerk Pensioenen eind november 2015

9-12-2015

Vanaf 2015 gelden nieuwe wettelijke spelregels voor de financiering van pensioenen. Volgens de nieuwe wetgeving (wet Financieel Toetsingskader pensioenfondsen) moeten pensioenfondsen hun beleid baseren op de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de maanddekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden.

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is in november 2015 gedaald van 112,7 procent naar 110,9 procent.

Actuele dekkingsgraad

De actuele maanddekkingsgraad is in november 2015 gestegen met 0,2 procent van 103,0 procent naar 103,2 procent.

Oorzaak stijging actuele maanddekkingsgraad

Door een positief beleggingsresultaat, inclusief het resultaat op de renteafdekking, is de dekkingsgraad met 0,4 procent gestegen. Dit is deels teniet gedaan door een daling van de rente. Dit heeft een negatief effect op dekkingsgraad van 0,1 procent. Overige mutaties hebben ook een negatief effect gehad van 0,1 procent.

Herstelplan

De beleidsdekkingsgraad is lager dan minimaal gewenst. Zie onderstaande grafiek. Het bestuur heeft daarom eind september een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank. Hierin is aangegeven dat Reiswerk Pensioenen in 2020 volledig zal zijn hersteld. Tot die tijd zal de jaarlijkse indexatie maar gedeeltelijk kunnen worden toegekend. Op 5 november heeft De Nederlandsche Bank het herstelplan goedgekeurd.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe financieel gezond een pensioenfonds is. Is de dekkingsgraad 100 procent? Dan is er precies genoeg geld om alle pensioenen nu en straks te betalen. Maar het fonds moet ook een buffer hebben om financiële risico’s op te vangen. Deze buffer is afhankelijk van de strategische beleggingsportefeuille van elk fonds. Volgens de rekenregels van De Nederlandsche Bank dient de dekkingsgraad van ons pensioenfonds minimaal 119,2 procent te zijn en mag de dekkingsgraad in ieder geval niet onder de 105,3 procent mag zakken. Dit is per einde kwartaal 3 van 2015.

Een overzicht van het verloop van de dekkingsgraad vindt u hieronder.

DGnov2015-Reiswerk