Dekkingsgraad Reiswerk Pensioenen eind november 2014

9-12-2014

Eind november 2014 is de dekkingsgraad van ons fonds gestegen naar 125,3. Eind oktober 2014 was de dekkingsgraad nog 122,3. De stijging wordt veroorzaakt door een positief beleggingsresultaat.

De dekkingsgraad van 125,3 is hoger dan minimaal vereist. Zie onderstaande grafiek. Dit betekent dat ons pensioenfonds financieel gezond is.

Wat is een dekkingsgraad
De dekkingsgraad geeft aan hoe financieel gezond een pensioenfonds is. Is de dekkingsgraad 100%? Dan is er precies genoeg geld om alle pensioenen nu en straks te betalen. Maar het fonds moet ook een buffer hebben om financiële risico’s op te vangen. Daarom heeft De Nederlandsche Bank bepaald dat de dekkingsgraad van ons pensioenfonds minimaal 113,9 moet zijn, maar in ieder geval niet onder de 105,4 mag zakken. Een overzicht van het verloop van de dekkingsgraad vindt u hieronder.

Reiswerk-dk-dec-2014