Dekkingsgraad Reiswerk Pensioenen eind maart 2015

14-4-2015

Vanaf 2015 gelden nieuwe wettelijke spelregels voor de financiering van pensioenen. Volgens de nieuwe wetgeving (wet Financieel Toetsingskader pensioenfondsen) moeten pensioenfondsen hun beleid baseren op de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de maanddekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden.

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is in maart 2015 gedaald van 124,6 procent naar 123,6 procent.

De beleidsdekkingsgraad is hoger dan minimaal gewenst. Zie onderstaande grafiek. De beleidsdekkingsgraad zal de komende maanden naar verwachting verder dalen, doordat op 1 januari met de invoering van het nieuw Financieel Toetsingskader de maanddekkingsgraad van ons fonds structureel met 7,8 procent gedaald is, hetgeen in de komende maanden langzaam doorwerkt in de beleidsdekkingsgraad.

Maand dekkingsgraad

De maand dekkingsgraad is in maart 2015 gedaald met 3,3 procent van 117,5 procent naar 114,2 procent.

Door het positieve beleggingsresultaat, inclusief het resultaat van de rente afdekking, is de dekkingsgraad gestegen met 8,7 procent. Door de daling van de rente is de dekkingsgraad echter met 11,1 gedaald. Overige effecten en kruiseffecten hebben de dekkingsgraad met 0,9% doen dalen.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe financieel gezond een pensioenfonds is. Is de dekkingsgraad 100%? Dan is er precies genoeg geld om alle pensioenen nu en straks te betalen. Maar het fonds moet ook een buffer hebben om financiële risico’s op te vangen. Daarom heeft De Nederlandsche Bank bepaald dat de dekkingsgraad van ons pensioenfonds minimaal 113,9 moet zijn, maar in ieder geval niet onder de 105,4 mag zakken. Een overzicht van het verloop van de dekkingsgraad vindt u hieronder.

DGmaart2015-Reiswerk