Dekkingsgraad Reiswerk Pensioenen eind juni 2015

8-7-2015

Vanaf 2015 gelden nieuwe wettelijke spelregels voor de financiering van pensioenen. Volgens de nieuwe wetgeving (wet Financieel Toetsingskader pensioenfondsen) moeten pensioenfondsen hun beleid baseren op de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de maanddekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden.

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is in juni 2015 gedaald van 121,6 procent naar 120,4 procent.

De beleidsdekkingsgraad is hoger dan minimaal gewenst. Dat ziet u in de grafiek hieronder. De beleidsdekkingsgraad zal de komende maanden naar verwachting verder dalen, doordat op 1 januari met de invoering van het nieuw Financieel Toetsingskader de maanddekkingsgraad van ons fonds structureel met 7,8 procent gedaald is, hetgeen in de komende maanden langzaam doorwerkt in de beleidsdekkingsgraad.

Actuele dekkingsgraad

De actuele maanddekkingsgraad is in juni 2015 gedaald met 0,6 procent van 115,2 procent naar 114,6 procent.

Door de verdere stijging van de rente hoeven wij minder voorzieningen aan te houden, waardoor de dekkingsgraad is gestegen met 11,3 procent. Daar tegenover staat een negatief beleggingsresultaat, inclusief het resultaat op de renteafdekking, van 10,4 procent. Overige effecten en kruiseffecten hebben de dekkingsgraad met 1,5 procent doen dalen.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe financieel gezond een pensioenfonds is. Is de dekkingsgraad 100 procent? Dan is er precies genoeg geld om alle pensioenen nu en straks te betalen. Maar het fonds moet ook een buffer hebben om financiële risico’s op te vangen. Daarom heeft De Nederlandsche Bank bepaald dat de dekkingsgraad van ons pensioenfonds minimaal 119,7 procent moet zijn, maar in ieder geval niet onder de 105,7 mag zakken. Deze buffergrenzen zijn, onder invloed van het Financieel Toetsingskader pensioenfondsen vanaf januari 2015 verhoogd.

Een overzicht van het verloop van de dekkingsgraad vindt u hieronder.

DGjuni2015-Reiswerk