Dekkingsgraad Reiswerk Pensioenen eind juli 2015

13-8-2015

Vanaf 2015 gelden nieuwe wettelijke spelregels voor de financiering van pensioenen. Volgens de nieuwe wetgeving (wet Financieel Toetsingskader pensioenfondsen) moeten pensioenfondsen hun beleid baseren op de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de maanddekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden.

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is in juli 2015 gedaald van 120,4 procent naar 118,6 procent.

De beleidsdekkingsgraad is daarmee lager geworden dan minimaal gewenst.

De beleidsdekkingsgraad zal de komende maanden naar verwachting verder dalen, doordat enerzijds op 1 januari met de invoering van het nieuw Financieel Toetsingskader de maanddekkingsgraad van ons fonds structureel met 7,8 procentpunt gedaald is en anderzijds in juli met 7,9 procentpunt is gedaald door de aanpassing van de rekenrente door De Nederlandsche Bank. Deze verlagingen werken in de komende maanden langzaam door in de beleidsdekkingsgraad. Indien de beleidsdekkingsgraad eind september 2015 nog steeds onder het minimaal gewenste niveau zit, dan heeft het fonds een reservetekort en dient Reiswerk Pensioenen een herstelplan in te dienen bij De Nederlandsche Bank, waarin het fonds aan geeft hoe het fonds weer boven het gewenste niveau gaat uitkomen.

Actuele dekkingsgraad

De actuele maanddekkingsgraad is in juli 2015 gedaald met 8,4 procent van 114,6 procent naar 106,2 procent.

De belangrijkste oorzaak van deze daling is dat De Nederlandsche Bank de rekenrente waar pensioenfondsen moet rekenen heeft aangepast. Hierdoor daalt de dekkingsgraad van Reiswerk Pensioenen met 7,9 procentpunt. Door de daling van de rente is de dekkingsgraad nog eens met 5,1% gedaald. Daar tegenover staat een positief beleggingsresultaat, inclusief het resultaat op de renteafdekking, van 5,4 procent. Overige effecten en kruiseffecten hebben de dekkingsgraad met 0,8 procent doen dalen.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe financieel gezond een pensioenfonds is. Is de dekkingsgraad 100 procent? Dan is er precies genoeg geld om alle pensioenen nu en straks te betalen. Maar het fonds moet ook een buffer hebben om financiële risico’s op te vangen. Daarom heeft De Nederlandsche Bank bepaald dat de dekkingsgraad van ons pensioenfonds minimaal 120,7 procent moet zijn, maar in ieder geval niet onder de 105,7 mag zakken. Deze buffergrenzen zijn, onder invloed van het Financieel Toetsingskader pensioenfondsen in januari 2015 verhoogd en worden elk kwartaal op basis van de beleggingen opnieuw berekend.

Een overzicht van het verloop van de dekkingsgraad vindt u hieronder.

DGjuli2015-Reiswerk