Dekkingsgraad Reiswerk Pensioenen eind februari 2015

12-3-2015

Vanaf 2015 gelden nieuwe wettelijke spelregels voor de financiering van pensioenen. Volgens de nieuwe wetgeving (wet Financieel Toetsingskader pensioenfondsen) moeten pensioenfondsen hun beleid baseren op de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de maanddekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is in februari 2015 gedaald van 125,3 procent naar 124,6 procent.

Maand dekkingsgraad

De maand dekkingsgraad is in februari 2015 gestegen met 2 procent van 115,5 procent naar 117,5 procent. De stijging komt deels door positieve beleggingsresultaten en deels door de stijging van de rente waardoor de pensioenverplichtingen zijn gedaald.
  
De dekkingsgraad is hoger dan minimaal vereist. Zie onderstaande grafiek. Dit betekent dat ons pensioenfonds financieel gezond is.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe financieel gezond een pensioenfonds is. Is de dekkingsgraad 100%? Dan is er precies genoeg geld om alle pensioenen nu en straks te betalen. Maar het fonds moet ook een buffer hebben om financiële risico’s op te vangen. Daarom heeft De Nederlandsche Bank bepaald dat de dekkingsgraad van ons pensioenfonds minimaal 113,9 moet zijn, maar in ieder geval niet onder de 105,4 mag zakken. Een overzicht van het verloop van de dekkingsgraad vindt u hieronder.

Reiswerk-dk-febr-2015