Dekkingsgraad Reiswerk Pensioenen eind augustus 2015

14-9-2015

Vanaf 2015 gelden nieuwe wettelijke spelregels voor de financiering van pensioenen. Volgens de nieuwe wetgeving (wet Financieel Toetsingskader pensioenfondsen) moeten pensioenfondsen hun beleid baseren op de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de maanddekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden.

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is in augustus 2015 gedaald van 118,6 procent naar 116,2 procent.

Actuele dekkingsgraad

De actuele maanddekkingsgraad is in augustus 2015 gedaald met 2,8 procent van 106,2 procent naar 103,4 procent.

Oorzaak daling actuele maanddekkingsgraad

Door een stijging van de rente is de dekkingsgraad met 3,0 procent gestegen. Daar tegenover staat een negatief beleggingsresultaat, inclusief het resultaat op de renteafdekking, van 5,4 procent. Overige effecten en kruiseffecten hebben de dekkingsgraad met 0,4 procent doen dalen.

Herstelplan

De beleidsdekkingsgraad is lager geworden dan minimaal gewenst. Zie onderstaande grafiek. Reiswerk Pensioenen moet voor 1 oktober 2015 een herstelplan indienen bij De Nederlandsche Bank, waarin het fonds aan geeft hoe de beleidsdekkingsgraad weer boven het gewenste niveau gaat uitkomen.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe financieel gezond een pensioenfonds is. Is de dekkingsgraad 100 procent? Dan is er precies genoeg geld om alle pensioenen nu en straks te betalen. Maar het fonds moet ook een buffer hebben om financiële risico’s op te vangen. Daarom heeft De Nederlandsche Bank bepaald dat de dekkingsgraad van ons pensioenfonds minimaal 120,7 procent moet zijn, maar in ieder geval niet onder de 105,7 mag zakken. Deze buffergrenzen zijn, onder invloed van het Financieel Toetsingskader pensioenfondsen in januari 2015 verhoogd en worden elk kwartaal op basis van de beleggingen opnieuw berekend.

Een overzicht van het verloop van de dekkingsgraad vindt u hieronder.

Reiswerk-dk-aug-2015