De stemmen zijn geteld!

20-6-2018

Van 24 mei t/m 14 juni 2018 konden pensioengerechtigden stemmen voor een nieuw lid in het Verantwoordingsorgaan (VO) van Reiswerk Pensioenen. Alle stemmen zijn nu geteld en de uitslag is bekend.

Kandidaat Rob Koudijs zal voor de nieuwe zittingsperiode van 1 juli 2018 tot 1 juli 2022 namens de pensioengerechtigden plaatsnemen in het VO. Voor de kiesgroep deelnemers waren geen verkiezingen nodig. Er waren twee vacatures, en hiervoor is maar 1 geschikte kandidaat gevonden. Alexandra van Dreven zal per 1 juli namens de deelnemers plaatsnemen in het VO. 

De samenstelling van het nieuwe VO is per 1 juli 2018: 

Samenstelling VO