De dekkingsgraad steeg in september 2019

In september 2019 is onze maanddekkingsgraad gestegen van 94,4 naar 95,1 procent. Het beleggingsrendement was negatief in september. De stijging van de rente zorgde echter voor een daling van de waarde van de verplichtingen. Hierdoor is de dekkingsgraad afgelopen maand per saldo gestegen.

De dekkingsgraad toont onze gezondheid

Onze dekkingsgraad geeft aan hoe financieel gezond we zijn. Bij een dekkingsgraad van 100 procent hebben we precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen. Maar we hebben ook een reserve nodig om financiële risico’s op te vangen. Daarom moeten we voldoen aan een wettelijk vastgestelde minimaal vereiste dekkingsgraad. Voor ons is deze 104,8 procent.

Twee soorten dekkingsgraden

We werken tegenwoordig met twee soorten dekkingsgraden: de dekkingsgraad per maand (maanddekkingsgraad) en de beleidsdekkingsgraad, een gemiddelde van de laatste 12 maanden. We baseren ons beleid op de beleidsdekkingsgraad.

Onze situatie

De beleidsdekkingsgraad van Reiswerk Pensioenen is op dit moment 96,5%. En dat is te laag. Eind 2020 moet dit namelijk minimaal 104,8% zijn. Daarnaast eist De Nederlandsche Bank dat onze dekkingsgraad 10 jaar na het eerste tekort minimaal 118,9% is. Voor Reiswerk Pensioenen is dat in 2025. Elk jaar leveren wij De Nederlandsche Bank een berekening hoe we in 2025 minimaal een dekkingsgraad van 118,9% gaan bereiken. Doordat de groei van onze dekkingsgraad achterblijft, wordt het steeds moeilijker de minimale dekkingsgraad te halen.

Met het steeds moeilijker worden van het halen van de gestelde normen, neemt de kans dat we verplicht pensioenen moeten gaan korten toe. Er zijn 2 situaties waarbij korten onvermijdelijk is:

  • als de dekkingsgraad eind 2020 onder het noodzakelijke niveau van 104,8 ligt.
  • als uit de berekeningen voor DNB blijkt dat het niveau van 118,9 in 2025 niet bereikt wordt.

De kans op een korting in 2021 is, zoals het er nu voor staat, reëel.

Wil je meer weten over de vereiste dekkingsgraad? Klik dan hier.

Een overzicht van het verloop van de dekkingsgraad vind je hieronder.