De dekkingsgraad steeg in oktober 2016

In oktober 2016 is onze maanddekkingsgraad met 0,5 procent gestegen van 95,9 procent naar 96,4 procent. Dit komt doordat de rente in de maand oktober is gestegen. Daarnaast houden we vanaf deze maand rekening met nieuwe actuele informatie over de levensverwachting ('prognosetafel AG2016'). Wij gebruiken deze gegevens om te kijken hoeveel geld we nodig hebben om alle pensioenen nu en straks te kunnen betalen. We berekenen dat sinds deze maand ook volgens een andere methode. Dat heeft een positief effect op de dekkingsgraad.

De dekkingsgraad toont onze gezondheid

Onze dekkingsgraad geeft aan hoe financieel gezond we zijn. Bij een dekkingsgraad van 100 procent hebben we precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen. Maar we hebben ook een reserve nodig om financiële risico’s op te vangen. Daarom moeten we voldoen aan een wettelijk vastgestelde minimaal vereiste dekkingsgraad. Voor ons is deze 104,7 procent.

Twee soorten dekkingsgraden

We werken tegenwoordig met twee soorten dekkingsgraden: de dekkingsgraad per maand (maanddekkingsgraad) en de beleidsdekkingsgraad, een gemiddelde van de laatste 12 maanden. We baseren ons beleid op de beleidsdekkingsgraad.

Onze situatie

Onze beleidsdekkingsgraad is nu 97,3 procent en dat is dus te laag. Die moet zoals gezegd minimaal 104,7 procent zijn. En zelfs hoger dan 110 procent als we de pensioenen gedeeltelijk mee willen laten groeien met de prijsstijgingen. Dat is wettelijk zo vastgesteld. We realiseren ons dat dit dus niet goed genoeg is. Uit onze berekeningen blijkt dat, als er geen gekke dingen gebeuren, we in 2021 weer op het gewenste niveau zitten. Wil je hierover meer weten? Kijk voor meer informatie bij financiële situatie.

Een overzicht van het verloop van de dekkingsgraad vind je hieronder.