De dekkingsgraad steeg in augustus 2020

In augustus 2020 is onze maanddekkingsgraad gestegen van 91,5 procent naar 92,2 procent. Het beleggingsrendement was negatief in augustus. De stijging van de rentetermijnstructuur kende echter een positief effect van 4,4 procent op de dekkingsgraad. Hierdoor is de dekkingsgraad afgelopen maand per saldo gestegen.

De dekkingsgraad toont onze gezondheid

Onze dekkingsgraad geeft aan hoe financieel gezond we zijn. Bij een dekkingsgraad van 100 procent hebben we precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen. Maar we hebben ook een reserve nodig om financiële risico’s op te vangen. Daarom moeten we voldoen aan een wettelijk vastgestelde minimaal vereiste dekkingsgraad. Voor ons is deze 104,8 procent.

Twee soorten dekkingsgraden

We werken tegenwoordig met twee soorten dekkingsgraden: de dekkingsgraad per maand (maanddekkingsgraad) en de beleidsdekkingsgraad, een gemiddelde van de laatste 12 maanden. We baseren ons beleid op de beleidsdekkingsgraad.

Onze situatie

Onze beleidsdekkingsgraad is nu 93,1 procent en dat is dus te laag. Die moet zoals gezegd minimaal 104,8 procent zijn. Op dit moment is de dekkingsgraad dus niet hoog genoeg. Daarom is de kans groot dat we moeten korten: de opgebouwde pensioenen van actieven, slapers en pensioengerechtigden moeten dan worden verlaagd. Bepalend hiervoor is de dekkingsgraad per 31 december van dit jaar. Als er gekort moet worden, dan zal dat in 2021 gebeuren op basis van de stand op 31 december 2020. Wil je hierover meer weten? Klik dan hier.

Een overzicht van het verloop van de dekkingsgraad vind je hieronder.