Verhoging van pensioen

Ons pensioenfonds probeert jouw pensioen elk jaar te verhogen. Jouw pensioen groeit mee met de prijzen. Hiervoor kijken we naar de stijging van de prijzen over de maanden december tot december in het vorige jaar.

We besluiten elk jaar of we jouw pensioen verhogen. Dat kan alleen als onze financiële situatie goed genoeg is. Dat is het geval als onze beleidsdekkingsgraad ten minste 110% is. Vanaf 2015 gelden nieuwe wettelijke regels voor het verhogen van pensioenen. Dat kan alleen als de verhoging naar verwachting ook in de toekomst kan worden verleend. Dat betekent dat er meer geld nodig is en toeslagen lager uitvallen dan vóór 2015.

Doordat de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad, heeft Reiswerk Pensioenen een tekortsituatie en heeft het bestuur een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank. Uit dit plan blijkt dat Reiswerk Pensioenen in 2023 volledig is hersteld, zonder het hoeven treffen van aanvullende maatregelen. Over het (deels) achterwege blijven van indexaties staat in het herstelplan dat Reiswerk Pensioenen de pensioenuitkeringen en opgebouwde pensioenaanspraken de eerstkomende jaren niet, en daarna maar gedeeltelijk, kan indexeren.

De laatste 10 jaar veranderden wij de pensioenen zo

Je ziet ook of wij de pensioenen hebben kunnen verhogen volgens onze ambitie. Daarnaast is opgenomen (rechter kolom) wat de totale prijsstijgingen zijn geweest in die perioden.

DatumVerhogingAmbitiePrijsstijging
1 sept 20190,0%1,5%2,0%
1 sept 20180,0%1,2%1,3%
1 sept 20170,0%0,9%1,0%
1 sept 20160,0%0,5%0,7%
1 sept 20150,33%0,4%0,7%
1 sept 20141,0%1,0%1,7%
1 sept 20132,0%2,0%2,9%
1 sept 20120,2%2,1%2,4%
1 sept 20110,2%0,2%0,2%
1 jan 20110,0%0,6%0,8%
1 jan 20101,1%1,1%1,4%

Downloads