Partnerpensioen

Bij Reiswerk Pensioenen regelen we ook een pensioen voor je partner: partnerpensioen. Jouw partner krijgt dit pensioen als jij overlijdt.

Woon je samen? Dan zijn er wel voorwaarden.

Hoeveel is het partnerpensioen?

Je werksituatie bepaalt hoe hoog het partnerpensioen uiteindelijk is.

 • Werk je in de reisbranche?
  Als je overlijdt, krijgt je partner het partnerpensioen dat je tot je datum van overlijden hebt opgebouwd plus het partnerpensioen dat je tot je pensioendatum nog had kunnen opbouwen.
 • Werk je niet meer in de reisbranche?
  Als je overlijdt, krijgt je partner het partnerpensioen dat je totdat je uit dienst ging op hebt gebouwd.
 • Of ben je al met pensioen?
  Als je overlijdt, krijgt je partner het partnerpensioen dat je tot je pensioendatum hebt opgebouwd.

Je bouwt 0,98% partnerpensioen op

Vanaf 2020 bouw je elk jaar 0,98% partnerpensioen op over een deel van je salaris: de pensioengrondslag.

 • De pensioengrondslag is 12 keer jouw maandsalaris + vakantietoeslag - de franchise.
 • De franchise is het deel van je salaris waarover je geen pensioen opbouwt. We houden er al rekening mee dat je naast je pensioen ook een AOW-uitkering van de overheid ontvangt. De franchise is € 15.935,- (2020).
 • De pensioengrondslag is maximaal € 34.621,- (2020).

Wat moet je verder weten?