Geen personeel meer

Je hebt tijdelijk of definitief geen personeel meer in dienst. Wat moet je met ons regelen?

Wat moet je doen bij tijdelijk geen personeel?

Je hebt een loonheffingennummer bij de Belastingdienst, maar tijdelijk geen personeel.

  • Salarisgegevens aanleveren
    Meld je personeel uit dienst. Hiervoor lever je al je salaris- en dienstverbandgegevens aan via Pensioenaangifte. 
  • Geef aan ons door dat je tijdelijk geen personeel hebt

Tijdelijk geen personeel

Heb je aan het eind van het lopende jaar nog steeds geen personeel? Dan maken we de eindafrekening voor je op.

Krijg je in een volgend jaar wel weer personeel? Je registratie bij ons loopt nog. Lever alleen de salaris- en dienstverbandgegevens bij ons aan.

Ben je van plan om nooit meer personeel in dienst te nemen? Dan laat je bij de Belastingdienst je loonheffingennummer intrekken. Je volgt daarna dezelfde stappen als bij bedrijfsbeëindiging.

Definitief geen personeel meer?

Heb je geen personeel meer in dienst? En ben je ook niet van plan om personeel aan te nemen? Volg de stappen bij bedrijfsbeëindiging.