Werknemers aan- of afmelden

Werknemers in de reisbranche bouwen pensioen op bij ons pensioenfonds. Je levert hiervoor alle salaris- en dienstverbandgegevens via Pensioenaangifte bij ons aan.

Lever je voor het eerst aan?

  • Log in bij Mijn pensioenzaken en kies voor Mijn pensioenaangifte
  • Volg de stappen onder 'Nieuw hier'. Je maakt een inzenderaccount aan. Je kunt daarna (ook) je administrateur machtigen om voor jou pensioenaangifte te doen.
  • Je zet het inzenderaccount eenmalig in je salarispakket. Je kunt nu pensioenaangifte doen.

Werknemers aan-/afmelden

Wat moet je verder weten?

  • Meld iedere werknemer met een contract aan bij het pensioenfonds. Ongeacht de duur van het contract of het aantal uren per week. Dit geldt ook voor werknemers jonger dan 21 jaar. 
  • Meld werknemers die uit dienst gaan binnen 1 maand bij ons af. Ook als je werknemer binnen de reisbranche blijft werken. 
  • Gaat 1 van je werknemers bijna met pensioen? Regel je pensioenaangifte dan uiterlijk op de eerste dag van de maand waarin je werknemer met pensioen gaat. Dit is een vereiste om de pensioenuitkering op tijd te laten ingaan. 
  • Overlijdt een werknemer? Zorg ervoor dat je pensioenaangifte doet tot en met 1 dag vóór het overlijden van je werknemer. Dit is nodig voor het vaststellen van het partnerpensioen.

Minder uitzonderingen voor deelname aan de pensioenregeling vanaf 1 januari 2015

De sociale partners hebben besloten om de volgende werknemers niet langer uit te zonderen van deelname aan de pensioenregeling:

  • seizoenswerkers
  • de echtgenoot of de partner van degene die houder of indirect houder is van aandelen die ten minste een 10e gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen
  • de echtgenoot of de partner van de zelfstandige ondernemer

Heb of neem je bovengenoemde werknemers in dienst? Dan ben je vanaf 1 januari 2015 verplicht om hen als deelnemer aan te melden bij het pensioenfonds. Ook hun salarisgegevens lever je zoals gebruikelijk bij ons aan.