Premiegegevens

De premiegegevens voor Reiswerk Pensioenen zijn in 2019 en 2020:

Franchise 2020€ 15.935,-
Maximum pensioengevend salaris 2020€ 50.556,-
Maximum pensioengrondslag 2020€ 34.621,-
Pensioenpremie 202025,30%

Franchise 2019€ 15.935,-
Maximum pensioengevend salaris 2019€ 49.565,-
Maximum pensioengrondslag 2019€ 33.630,-
Pensioenpremie 201925,30%

Als werkgever betaal je de hele pensioenpremie. De werknemersbijdrage van de premie houd je in op het salaris.

Premies