Premiebetaling

Iedere werkgever betaalt het pensioenfonds pensioenpremie voor zijn werknemers. Hiervoor maak je een reservering in de salarisadministratie.

Wat moet je weten?

Je betaalt de premie achteraf, per maand
Wij stellen de hoogte van de premie vast aan de hand van de gegevens die je aanlevert in Pensioenaangifte. Lever je niets aan, dan sturen wij dezelfde nota als vorige maand.

Doorgegeven wijzigingen verrekenen wij direct
Heb je een wijziging over een periode die wij reeds in rekening hebben gebracht? Wij verrekenen dit op de eerstvolgende nota. Geef wijzigingen daarom altijd aan ons door.

De betalingstermijn is 14 dagen na dagtekening
Je bent verplicht om de premies vóór de vervaldatum op je maandfactuur te betalen.

Je kunt soms uitstel van betaling aanvragen
Dat geldt alleen in bijzondere gevallen. Je hebt alleen recht op uitstel van betaling als het pensioenfonds je dit schriftelijk heeft toegekend. Tot die tijd ben je verplicht om de pensioenpremies op tijd te betalen. 

Machtiging geven

Facturen met een factuurdatum ná 1 januari 2016 kun je online bekijken. Zo kun je een factuur daarna in je administratie opslaan of printen. Van oudere facturen kun je een kopie factuur opvragen.

Online facturen inzien