Verplichtstelling

Werkgevers- en werknemersorganisaties binnen de reisbranche hebben afspraken gemaakt over één pensioenregeling voor de hele bedrijfstak.

Neem je verplicht deel?

De pensioenregeling is verplicht voor de hele bedrijfstak. De regels hiervoor zijn vastgelegd in de Verplichtstelling. Valt je bedrijf onder de verplichtstelling? Dan moet je je aansluiten bij ons fonds.

Handig om te weten

  • Vrijstelling
    In bepaalde gevallen kun je namens je werknemers vrijstelling van de verplichtstelling vragen. De voorwaarden hiervoor staan in het Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000.
  • Vrijwillig aansluiten
    Als je bedrijf verwant is met de reisbranche, kun je je bedrijf onder bepaalde voorwaarden vrijwillig aansluiten bij het bedrijfstakpensioenfonds. Je bedrijf mag dan niet onder de werkingssfeer van een ander bedrijfstakpensioenfonds vallen.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Verplichtstelling