Nieuw bij dit pensioenfonds

Je hebt een loonheffingennummer bij de Belastingdienst aangevraagd. Je bedrijf valt waarschijnlijk onder de verplichtstelling die in de bedrijfstak geldt. Daarom kreeg je van ons een brief.

Vul je het online vragenformulier in? Dan beoordelen wij of de verplichtstelling voor je bedrijf geldt!

Wat moet je doen?

 • Aanmelden bij het fonds
  Vul het online formulier zo volledig mogelijk in. Dan kunnen wij uw aanvraag goed beoordelen. Vul je het formulier niet in? Dan schrijven wij je mogelijk in op basis van de verkeerde gegevens. 

Formulier invullen

 • Beoordeling aanvraag
  We beoordelen uw activiteiten. Valt uw bedrijf onder de verplichtstelling van ons pensioenfonds? Dan krijg je van ons een bevestiging dat je ingeschreven bent bij ons fonds. Je krijgt ook bericht van ons als uw bedrijf niet onder de verplichtstelling valt.
 • Account aanmaken
  Na uw inschrijving krijg je van ons inloggegevens voor Pensioenaangifte. Je logt in en maakt een inzenderaccount aan. Als je dat wilt, machtig je je administrateur om voor jou pensioenaangifte te doen. Je kunt nu ook facturen direct online inzien.
 • Werknemers aanmelden
  Inschrijving afgerond? Meld je werknemers binnen 1 maand bij ons aan.
 • De pensioenregeling is vastgelegd in het pensioenreglement. In het uitvoeringsreglement staan alle regels waar je je als werkgever aan moet houden.
 • Je bent verplicht om nieuwe werknemers binnen 1 maand te informeren over het bestaan van de pensioenregeling. Het pensioenfonds informeert uw werknemers daarna verder.
 • Je betaalt de hele pensioenpremie. Een deel van de premie houd je in op het loon van je werknemers. In het premieoverzicht staat de voorgestelde verdeling. Je mag hiervan afwijken en zelf een groter deel van de premie betalen.

Statuten en reglementen