Excedentregeling

Als werkgever kun je bij Reiswerk Pensioenen een excedentregeling afsluiten voor alle werknemers met een salaris boven het maximumsalaris van de basispensioenregeling. Met deze aanvullende pensioenregeling bouwen zij een hoger ouderdoms-, partner- en wezenpensioen op.

Aanvullende pensioenopbouw

Is het salaris van een werknemer in 2020 hoger dan € 50.556? Dan bouwt hij in principe geen pensioen op over het loon boven dit bedrag. Dit kan wel wanneer jij een excedentregeling afsluit. Met deze aanvullende pensioenregeling kunnen al deze werknemers in 2020 pensioen opbouwen tot een brutoloon van maximaal € 110.111.

Meer weten?

Wil je meer weten over de kosten? Heb je behoefte aan een rekenvoorbeeld? Hieronder kun je dat downloaden.

Meld je hier aan voor de excedentregeling

Downloads